DODIJELJENA GODIŠNJA NAGRADA HSGI-a

Na Skupštini HSGI-a, održanoj dana 07.12.2018. godine, dodijeljena je godišnja nagrada članu DGIZ-a Ivanu Kovačiću, dipl.ing.građ.

OBAVIJEST

Promijenili smo adresu elektroničke pošte – nova adresa glasi: dgiz@dgiz.hr

STRUČNI SEMINAR AKTUALNA GRAĐEVNO - TEHNIČKA REGULATIVA

održati će se dana 29.01.2019. godine

STRUČNO USAVRŠAVANJE

za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

28.01.2019.

OBAVIJESTI

OBAVIJEST

PROMIJENILI SMO ADRESU ELEKTRONIČKE POŠTE

od 01.01.2019. godine nova adresa elektroničke pošte glasi: dgiz@dgiz.hr

 

OSPOSOBLJAVANJE ZA REVIZORE CESTOVNE SIGURNOSTI

održat će se 12. – 16.02.2019. godine

SEMINAR O REVIZIJI CESTOVNE SIGURNOSTI

održat će se 30.01.2019. godine

ZAŠTITA NA RADU U GRADITELJSTVU

održat će se 04. – 05. 02.2019. godine

PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

održat će se 04. – 05. 02.2019. godine

Izobrazba osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada – Modul 1

održat će se 23. – 25. 01.2019. godine

STRUČNI SEMINAR - AKTUALNA GRAĐEVNO - TEHNIČKA REGULATIVA

Dana 29.01.2019. održat će se stručni seminar AKTUALNA GRAĐEVNO TEHNIČKA REGULATIVA

DODIJELJENA GODIŠNJA NAGRADA HSGI-a

Dana 07.12.2018. godine na Skupštini HSGI-a, dodijeljena je godišnja nagrada članu DGIZ-a g. Ivanu Kovačiću, dipl.ing.građ.

STRUČNO USAVRŠAVANJE: ENERGETSKI PREGLEDI GRAĐEVINA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Dana 28.01.2019. održat će se stručni seminar za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

STRUČNO USAVRŠAVANJE: ENERGETSKI PREGLEDI GRAĐEVINA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Dana 19.11.2018. održan je stručni seminar za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

STRUČNO USAVRŠAVANJE: revizori cestovne sigurnosti

Dana 29.10.2018. održan je stručni seminar za revizore cestovne sigurnosti.

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Zakona o zaštiti okoliša, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Pravilnika o tehničkom pregledu građevine, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Odluke o određivanju relativnih pondera, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama: