On line Stručni seminari za energetsko certificiranje:

 

a) Stručno usavršavanje za energetske certifikatore: održat će se 10. – 11.06.2024.

b) Modul 2: održat će se 19. – 21.06.2024.

c) Modul 1: održano 08.-10.05. te 15.-17.05.2024.

On line Stručni seminar:

ZAŠTITA NA RADU U GRADITELJSTVU/

PRIPREMNI SEMINAR ZA

KOORDINATORE ZAŠTITE NA RADU

održat će se 25. – 27.06.2024.

 

ON LINE pripremni seminar za polaganje stručnog ispita

održat će se 25. – 27.06.2024.

 

Webinar:

Osnove tehničke regulative

održano 20.05.2024.

 

Radionica:

Hidroizolacija kao temelj restauracije kulturne baštine

održano 23.05.2024.

 

24sata u suradnji s Društvom građevinskih inženjera Zagreb i Hrvatskim inženjerskim savezom pokreću prvu platformu na našem tržištu pod nazivom:

Na dobrim temeljima

OBAVIJESTI

Posljednji pozdrav Franji Careviću, dipl. ing. građ.

Našeg dragog kolegu i prijatelja zadržat ćemo u trajnom sjećanju.
Počivao u miru!
Članovi DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB

ON LINE:

Stručno usavršavanje za energetske certifikatore

održat će se 10. – 11.06.2024.

ON LINE:

Izobrazba za Modul 2
održat će se 19. – 21.06.2024.

ON LINE: novi termin

Pripremni seminar za stručni ispit

održat će se 25. – 27.06.2024.

ON LINE: novi termin

Pripremni seminar za koordinatore zaštite na radu

održat će se 25. – 27.06.2024.
24sata u suradnji s Društvom građevinskih inženjera Zagreb i Hrvatskim inženjerskim savezom
pokreću prvu platformu na našem tržištu pod nazivom:

“Na dobrim temeljima”

DGIZ

Vam predstavlja knjigu:

“AGILNO UPRAVLJANJE U JAVNOJ UPRAVI”

autori: Maja-Marija Nahod, Željko Uhlir, Sandra Matuhina
cijena: 45 eura

Radionica:

“Hidroizolacija kao temelj restauracije kulturne baštine”

održano 23.05.2024.

Stručni seminar:

Osnove tehničke regulative

održano 20.05.2024.

ON LINE:

Izobrazba za Modul 1

održano 08.-10.05. te 15.-17.05.2024.
(izobrazba traje 6 dana u navedenim terminima, od srijede do petka)

Radionica BIM-a:

GEO 5 sveobuhvatno rješenje za sve geotehničke zadatke

održano 28.02.2024.g.

Radionica BIM-a:

IDEAStatiCa osnove čelik i beton

održano 29.02.2024.g.

Radionica BIM-a:

SCIA edukacija proračun betonske kuće i čelične hale

održano 07.-08.02.2024.g.

RADIONICA BIM-a:

Allplan konstrukterstvo edukacija

održano 31.01. – 02.02.2024.

Stručni seminar:

Osnove tehničke regulative

održano 06.02.2024.

ON LINE: novi termin

Pripremni seminar za stručni ispit

održano 26. – 28.03.2024.

ON LINE: novi termin

Pripremni seminar za koordinatore zaštite na radu

održano 26. – 28.03.2024.

ON LINE:

Stručno usavršavanje za energetske certifikatore

održano 04. – 05.03. 2024.

ON LINE:

Izobrazba za Modul 2
održano 06.-08.03.2024.

ON LINE:

Izobrazba za Modul 1

održano 31.01.-02.02. te 07.-09.02.2024.
(izobrazba traje 6 dana u navedenim terminima, od srijede do petka)

ON LINE: novi termin

Pripremni seminar za stručni ispit

održano 23. – 25.01.2024.

ON LINE: novi termin

Pripremni seminar za koordinatore zaštite na radu

održano 23. – 25.01.2024.

Webinar:

Geodetska struka u poslovima prostornog uređenja i gradnje

održano 14.12.2023.

Stručni seminar:

Aktualnosti iz područja prostornog uređenja i gradnje

održano 15.12.2023.

2. Međunarodni sajam graditeljstva, opremanja i zaštite okoliša

održan je 8. i 9. rujna 2023.g. na Bundeku

IZOBRAZBA

ZA REVIZORE CESTOVNE SIGURNOSTI

održano 05. – 08.12.2023.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

ZA REVIZORE CESTOVNE SIGURNOSTI

održano 27. – 28.11.2023.

Za članove DGIZ-a:

pozivamo Vas na 55. redovnu godišnju skupštinu koja će se održati u petak, 8.9.2023. u 18 sati na istočnoj strani jezera Bundek, a u sklopu Dana otvorenih vrata DGIZ-a.
Radujemo se Vašem dolasku i zajedničkom druženju u opuštenoj atmosferi.

ON LINE stručni seminar:

OBNOVA ZGRADA NAKON POTRESA – iskustva iz obnove

održan 17. svibnja 2023.

DGIZ u suradnji s HIS-om i HMD-om organizira jednodnevni seminar:

“Zelena gradnja i održavanje
Održivost kroz prizmu modernih tehnoloških koncepta: ZELENI BIM”

koji je održan 31.01.2023.

Međunarodni Sajam graditeljstva, opremanja i zaštite okoliša

održan je 09. i 10. rujna 2022. na Bundeku.

 

Sajam podržavaju:
BAUMA i BAU 2023
Pokrovitelj Sajma:
HIS
Medijski pokrovitelji Sajma:
Građevinar
PROGRADNJA

ON LINE stručni seminar:

Željeznička infrastruktura – investicije i održavanje

datum održavanja objavit ćemo naknadno

Usavršavanja u području javne nabave za članice i članove DGIZ-a:

U suradnji s Hrvatskim inženjerskim savezom i Učilištem EU PROJEKTI predstavljamo Vam 2 usavršavanja:

1. Javna nabava u projektima
financiranim iz Fonda
solidarnosti EU-a, održano 30. ožujka,

2. Posebne uzance o
građenju i njihova primjena
u postupcima javne nabave, održano 06. travnja.

Ciklus predavanja u organizaciji Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac te Društva građevinskih inženjera Zagreb

održan je u dvorani DAGGK-a 31.03.2022.

VODIČ KROZ PROPISE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Ažurirali smo “Vodič kroz propise za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva za strukovno područje građevinarstva“, na dan 14.01.2022. godine

Stručni seminar:

NOVE POSEBNE UZANCE O GRAĐENJU

održan je 09.02.2022.

FOTOGALERIJA

Hrvatsko-austrijski gospodarski forum o cestovnoj infrastrukturi

Međunarodni stručni seminar u Dubrovniku

održan je 16. – 18.09.2021. u organizaciji HIS-a, DGIZ-a i DGID-a

Dan otvorenih vrata DGIZ-a na Bundeku

održan u subotu 04.09.2021.

53. Izborna skupština DGIZ-a

održana je  17. ožujka 2021. u Velikoj predavaonici na Građevinskom fakultetu Zagreb.
Za pregled novoizabranih članova Nadzornog odbora i Predsjedništva kliknite na “više”

OBRAĆANJE PREDSJEDNIŠTVA DGIZ-a

svim članovima, kolegama i prijateljima

Stručni obilazak na gradilište Pelješkog mosta – fotogalerija

STRUČNI SKUP

“Prometna strategija Republike Hrvatske” – fotogalerija

ZAJEDNIČKI POSLOVNO - STRUČNI SKUP DGIZ-a I AUSTRIJSKOG UREDA ZA VANJSKU TRGOVINU - ADVANTAGE AUSTRIA

održan je 06.11.2019. godine

RADIONICA

PROTUPOŽARNO BRTVLJENJE PRODORA U GRAĐEVINARSTVU – ZAŠTITA OD POŽARA

održan je 05.12.2019. godine

DAN OTVORENIH VRATA DGIZ-a

održan je 14.09.2019. godine

U okviru javnog savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

DGIZ je sudjelovao sa sljedećim primjedbama

U okviru javnog savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

DGIZ je sudjelovao sa sljedećim primjedbama

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, DGIZ je sudjelovao sa sljedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, DGIZ je sudjelovao sa sljedećim primjedbama:

RADIONICA

Zahtjevi nZEB-a za modernu stolariju i ovojnicu zgrade – „RAL – montaža“

održana je 26. ožujka 2019. godine

DODIJELJENA GODIŠNJA NAGRADA HSGI-a

Dana 07.12.2018. godine na Skupštini HSGI-a, dodijeljena je godišnja nagrada članu DGIZ-a g. Ivanu Kovačiću, dipl.ing.građ.

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Zakona o zaštiti okoliša, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Pravilnika o tehničkom pregledu građevine, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Odluke o određivanju relativnih pondera, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Odluke o određivanju relativnih pondera, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama: