24sata u suradnji s Društvom građevinskih inženjera Zagreb i Hrvatskim inženjerskim savezom pokreću prvu platformu na našem tržištu pod nazivom:

Na dobrim temeljima

On line Stručni seminar:

OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE

održat će se 05.06.2023.

 

On line Stručni seminari za energetsko certificiranje:

a) Stručno usavršavanje za osobe koje provode energetski pregled zgrada: održat će se 19. – 20.06. 2023.

b) Modul 2: održat će se 28.-30.06.2023.

c) Modul 1: održat će se 20.-22.09. te 27.-29.09.2023.

 

 

On line Stručni seminar:

ZAŠTITA NA RADU U GRADITELJSTVU/

PRIPREMNI SEMINAR ZA

KOORDINATORE ZAŠTITE NA RADU

održat će se 03. – 05.10.2023.

 

ON LINE pripremni seminar za polaganje stručnog ispita

održat će se 03. – 05.10.2023.

 

KNJIGA:

“AGILNO UPRAVLJANJE U JAVNOJ UPRAVI”

autori: Maja-Marija Nahod, Željko Uhlir, Sandra Matuhina

cijena: 45 eura

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE:

ZA REVIZORE CESTOVNE SIGURNOSTI

održan 22. – 23.05.2023.

 

ON LINE stručni seminar:

“OBNOVA ZGRADA NAKON POTRESA – iskustva iz obnove”

održan 17. svibnja 2023.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Zelena gradnja i održavanje
Održivost kroz prizmu modernih tehnoloških koncepta: ZELENI BIM

koji je održan 31.01.2023.

OBAVIJESTI

DGIZ

Vam predstavlja knjigu:

“AGILNO UPRAVLJANJE U JAVNOJ UPRAVI”

autori: Maja-Marija Nahod, Željko Uhlir, Sandra Matuhina
cijena: 45 eura
24sata u suradnji s Društvom građevinskih inženjera Zagreb i Hrvatskim inženjerskim savezom
pokreću prvu platformu na našem tržištu pod nazivom:

“Na dobrim temeljima”

ON LINE stručni seminar:

Osnove tehničke regulative

održat će se 05. lipnja 2023.

ON LINE:

Stručno usavršavanje za energetske certifikatore

održat će se 19. – 20.06. 2023.

ON LINE:

Izobrazba za Modul 2
održat će se 28.-30.06.2023.

ON LINE:

Izobrazba za Modul 1

održat će se 20.-22.09. te 27.-29.09.2023.
(izobrazba traje 6 dana u navedenim terminima, od srijede do petka)

ON LINE: novi termin

Pripremni seminar za stručni ispit

održat će se 03. – 05.10.2023.

ON LINE: novi termin

Pripremni seminar za koordinatore zaštite na radu

održat će se 03. – 05.10.2023.

ON LINE: novi termin

Pripremni seminar za stručni ispit

održan 23. – 25.05.2023.

ON LINE: novi termin

Pripremni seminar za koordinatore zaštite na radu

održan 23. – 25.05.2023.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

ZA REVIZORE CESTOVNE SIGURNOSTI

održan 22. – 23.05.2023.

ON LINE stručni seminar:

OBNOVA ZGRADA NAKON POTRESA – iskustva iz obnove

održan 17. svibnja 2023.

DGIZ u suradnji s HIS-om i HMD-om organizira jednodnevni seminar:

“Zelena gradnja i održavanje
Održivost kroz prizmu modernih tehnoloških koncepta: ZELENI BIM”

koji je održan 31.01.2023.

Doček Nove Godine - poziv:

DGIZ i ove godine otvara svoja vrata u Berislavićevoj 6, za sve svoje članove i njihove prijatelje koji namjeravaju dočekati Novu  Godinu na Trgu bana Jelačića da nam se pridruže i da nazdravimo novoj uspješnoj 2023. godini

Radionica BIM-a:

Statički proračun čelične hale

održano 28.11.2022.g.

Radionica BIM-a:

GEO 5 sveobuhvatno rješenje za sve geotehničke zadatke

održano 21.11.2022.g.

Radionica:

Allplan oplata i armiranje – najtočniji planovi armature

održano 14.11.2022.

Radionica BIM-a:

Projekt obiteljske kuće od arhitekture do statike koristeći Allplan i SCIA

održano 07.11.2022.g.

Radionica BIM-a:

Proračun konstrukcija – SCIA Engineer

održan 10.10.2022.g.

Međunarodni Sajam graditeljstva, opremanja i zaštite okoliša

održan je 09. i 10. rujna 2022. na Bundeku.

 

Sajam podržavaju:
BAUMA i BAU 2023
Pokrovitelj Sajma:
HIS
Medijski pokrovitelji Sajma:
Građevinar
PROGRADNJA

ON LINE stručni seminar:

Željeznička infrastruktura – investicije i održavanje

datum održavanja objavit ćemo naknadno

ON LINE stručni seminar:

STRUČNI NADZOR GRAĐENJA – Novi pravilnik i drugi propisi

održan 22.09.2022.

Certificirani seminar:

BuildingSMART certifikacija (BIM certifikat)

održano 27. – 30. lipnja 2022.

Usavršavanja u području javne nabave za članice i članove DGIZ-a:

U suradnji s Hrvatskim inženjerskim savezom i Učilištem EU PROJEKTI predstavljamo Vam 2 usavršavanja:

1. Javna nabava u projektima
financiranim iz Fonda
solidarnosti EU-a, održano 30. ožujka,

2. Posebne uzance o
građenju i njihova primjena
u postupcima javne nabave, održano 06. travnja.

Ciklus predavanja u organizaciji Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac te Društva građevinskih inženjera Zagreb

održan je u dvorani DAGGK-a 31.03.2022.

VODIČ KROZ PROPISE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Ažurirali smo “Vodič kroz propise za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva za strukovno područje građevinarstva“, na dan 14.01.2022. godine

Stručni seminar:

NOVE POSEBNE UZANCE O GRAĐENJU

održan je 09.02.2022.

FOTOGALERIJA

Hrvatsko-austrijski gospodarski forum o cestovnoj infrastrukturi

Hrvatsko-austrijski gospodarski forum o modernoj cestovnoj infrastrukturi

održan je 12. – 13.10.2021.

Međunarodni stručni seminar u Dubrovniku

održan je 16. – 18.09.2021. u organizaciji HIS-a, DGIZ-a i DGID-a

Dan otvorenih vrata DGIZ-a na Bundeku

održan u subotu 04.09.2021.

53. Izborna skupština DGIZ-a

održana je  17. ožujka 2021. u Velikoj predavaonici na Građevinskom fakultetu Zagreb.
Za pregled novoizabranih članova Nadzornog odbora i Predsjedništva kliknite na “više”

SUSRET KARLOVAČKIH I ZAGREBAČKIH INŽENJERA

OBRAĆANJE PREDSJEDNIŠTVA DGIZ-a

svim članovima, kolegama i prijateljima

Stručni obilazak na gradilište Pelješkog mosta – fotogalerija

STRUČNI SKUP

“Prometna strategija Republike Hrvatske” – fotogalerija

ZAJEDNIČKI POSLOVNO - STRUČNI SKUP DGIZ-a I AUSTRIJSKOG UREDA ZA VANJSKU TRGOVINU - ADVANTAGE AUSTRIA

održan je 06.11.2019. godine

RADIONICA

PROTUPOŽARNO BRTVLJENJE PRODORA U GRAĐEVINARSTVU – ZAŠTITA OD POŽARA

održan je 05.12.2019. godine

DAN OTVORENIH VRATA DGIZ-a

održan je 14.09.2019. godine

U okviru javnog savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

DGIZ je sudjelovao sa sljedećim primjedbama

U okviru javnog savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

DGIZ je sudjelovao sa sljedećim primjedbama

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, DGIZ je sudjelovao sa sljedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, DGIZ je sudjelovao sa sljedećim primjedbama:

RADIONICA

Zahtjevi nZEB-a za modernu stolariju i ovojnicu zgrade – „RAL – montaža“

održana je 26. ožujka 2019. godine

DODIJELJENA GODIŠNJA NAGRADA HSGI-a

Dana 07.12.2018. godine na Skupštini HSGI-a, dodijeljena je godišnja nagrada članu DGIZ-a g. Ivanu Kovačiću, dipl.ing.građ.

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Zakona o zaštiti okoliša, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Pravilnika o tehničkom pregledu građevine, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Odluke o određivanju relativnih pondera, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Odluke o određivanju relativnih pondera, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama: