On line Stručni seminari za energetsko certificiranje:

a) Modul 2: održava se 22.-24.03.2023.

b) Modul 1: održava se 26.-28.04. te 03.-05.05.2023.

c) Stručno usavršavanje za osobe koje provode energetski pregled zgrada: održava se 24. – 25.04. 2023.

 

KNJIGA:

“AGILNO UPRAVLJANJE U JAVNOJ UPRAVI”

autori: Maja-Marija Nahod, Željko Uhlir, Sandra Matuhina

cijena: 45 eura

 

On line Stručni seminar:

OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE

održat će se 28.03.2023.

 

On line Stručni seminar:

ZAŠTITA NA RADU U GRADITELJSTVU/

PRIPREMNI SEMINAR ZA

KOORDINATORE ZAŠTITE NA RADU

održat će se 09. – 11.05.2023.

 

ON LINE pripremni seminar za polaganje stručnog ispita

održat će se 09. – 11.05.2023.

 

U PRODAJI JE STRUČNA KNJIGA

PRIRUČNIK ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

autora mr. sc. Željka Uhlira i Branimira Majčice

Priručnik možete naručiti po cijeni od 350,00 kn, na adresi elektroničke pošte: dgiz@dgiz.hr.

DGIZ u suradnji s HIS-om i HMD-om organizira jednodnevni seminar:

Zelena gradnja i održavanje
Održivost kroz prizmu modernih tehnoloških koncepta: ZELENI BIM

koji je održan 31.01.2023.

IDEMO U BIM:

Radionica – Statički proračun čelične hale

– održano 28.11.2022.g.

OBAVIJESTI

DGIZ

Vam predstavlja knjigu:

“AGILNO UPRAVLJANJE U JAVNOJ UPRAVI”

autori: Maja-Marija Nahod, Željko Uhlir, Sandra Matuhina
cijena: 45 eura

ON LINE stručni seminar:

Osnove tehničke regulative

održat će se 28. ožujka 2023.

ON LINE:

Izobrazba za Modul 2

održat će se 22.-24.03.2023.

ON LINE:

Izobrazba za Modul 1

održat će se 26.-28.04. te 03.-05.05.2023
(izobrazba traje 6 dana u navedenim terminima, od srijede do petka)

ON LINE:

Stručno usavršavanje za energetske certifikatore

održat će se 24. – 25.04. 2023.

ON LINE: novi termin

Pripremni seminar za stručni ispit

održat će se 09. – 11.05.2023.

ON LINE: novi termin

Pripremni seminar za koordinatore zaštite na radu

održat će se 09. – 11.05.2023.

U PRODAJI JE STRUČNA KNJIGA

PRIRUČNIK ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

autora mr. sc. Željka Uhlira i Branimira Majčice

Priručnik možete naručiti po cijeni od 350,00 kn na adresi elektroničke pošte: dgiz@dgiz.hr.

ON LINE: novi termin

Pripremni seminar za koordinatore zaštite na radu

održano 07. – 09.03.2023.

ON LINE: novi termin

Pripremni seminar za stručni ispit

održano 07. – 09.03.2023.

ON LINE : Stručno usavršavanje za energetske certifikatore

Stručno usavršavanje za energetske certifikatore

održano 20. – 21.02. 2023

ON LINE : Izobrazba za Modul 1

Izobrazba za Modul 1

održano 01.- 03.02 / 08. – 10.02.2023

DGIZ u suradnji s HIS-om i HMD-om organizira jednodnevni seminar:

“Zelena gradnja i održavanje
Održivost kroz prizmu modernih tehnoloških koncepta: ZELENI BIM”

koji je održan 31.01.2023.

Doček Nove Godine - poziv:

DGIZ i ove godine otvara svoja vrata u Berislavićevoj 6, za sve svoje članove i njihove prijatelje koji namjeravaju dočekati Novu  Godinu na Trgu bana Jelačića da nam se pridruže i da nazdravimo novoj uspješnoj 2023. godini

ON LINE stručni seminar:

Osnove tehničke regulative

održan 14. prosinca 2022.

ON LINE:

Stručno usavršavanje za osobe koje provode energetski pregled zgrada
održano 05. – 06.12.2022.

ON LINE:

Izobrazba za Modul 2

održano 30.11.-02.12.2022.

ON LINE stručni seminar:

Zaštita na radu u graditeljstvu – pripremni seminar za koordinatore zaštite na radu

održano 29.11. – 01.12.2022.

ON LINE pripremni seminar

za polaganje stručnog ispita

održano 29.11. – 01.12.2022.

Radionica BIM-a:

Statički proračun čelične hale

održano 28.11.2022.g.

Radionica BIM-a:

GEO 5 sveobuhvatno rješenje za sve geotehničke zadatke

održano 21.11.2022.g.

Radionica:

Allplan oplata i armiranje – najtočniji planovi armature

održano 14.11.2022.

Radionica BIM-a:

Projekt obiteljske kuće od arhitekture do statike koristeći Allplan i SCIA

održano 07.11.2022.g.

Radionica BIM-a:

Statički proračun čelične hale

održano 24.10.2022.g.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

ZA REVIZORE CESTOVNE SIGURNOSTI

održano 25. – 26.10.2022.

ON LINE:

Stručno usavršavanje za osobe koje provode energetski pregled zgrada
održano 10. – 11.10.2022.

Radionica BIM-a:

Proračun konstrukcija – SCIA Engineer

održan 10.10.2022.g.

ON LINE:

Izobrazba osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada – Modul 1

održana od 19.-21.10., te od 26.-28.10.2022.
(izobrazba traje 6 dana u navedenim terminima, od srijede do petka)

Međunarodni Sajam graditeljstva, opremanja i zaštite okoliša

održan je 09. i 10. rujna 2022. na Bundeku.

 

Sajam podržavaju:
BAUMA i BAU 2023
Pokrovitelj Sajma:
HIS
Medijski pokrovitelji Sajma:
Građevinar
PROGRADNJA

Radionica BIM-a:

Allplan modeliranje – od podloge do gotovog modela u jednom danu

održan 17.10.2022.g.

IZOBRAZBA

ZA REVIZORE CESTOVNE SIGURNOSTI

održana 04. – 08.10.2022.

ON LINE stručni seminar:

Željeznička infrastruktura – investicije i održavanje

datum održavanja objavit ćemo naknadno

ON LINE stručni seminar:

Zaštita na radu u graditeljstvu – pripremni seminar za koordinatore zaštite na radu

održan 27. – 29.09.2022.

ON LINE pripremni seminar

za polaganje stručnog ispita

održan 27. – 29.09.2022.

ON LINE stručni seminar:

STRUČNI NADZOR GRAĐENJA – Novi pravilnik i drugi propisi

održan 22.09.2022.

Radionica:

BIM planovi oplate i armature u Allplanu

održano 11. i 12. srpnja 2022.

Certificirani seminar:

BuildingSMART certifikacija (BIM certifikat)

održano 27. – 30. lipnja 2022.

ON LINE stručni seminar:

ZNAČAJNA OBNOVA ZGRADE – Analize koje prethode značajnoj obnovi

održano 01. lipnja 2022.

ON LINE stručni seminar:

Osnove tehničke regulative – poslovi prostornog uređenja i gradnje

održano je 18. svibnja 2022.

Usavršavanja u području javne nabave za članice i članove DGIZ-a:

U suradnji s Hrvatskim inženjerskim savezom i Učilištem EU PROJEKTI predstavljamo Vam 2 usavršavanja:

1. Javna nabava u projektima
financiranim iz Fonda
solidarnosti EU-a, održano 30. ožujka,

2. Posebne uzance o
građenju i njihova primjena
u postupcima javne nabave, održano 06. travnja.

Ciklus predavanja u organizaciji Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac te Društva građevinskih inženjera Zagreb

održan je u dvorani DAGGK-a 31.03.2022.

ON LINE stručni seminar:

Obnova zgrada nakon potresa

održan je 01. ožujka 2022.

VODIČ KROZ PROPISE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Ažurirali smo “Vodič kroz propise za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva za strukovno područje građevinarstva“, na dan 14.01.2022. godine

Stručni seminar:

NOVE POSEBNE UZANCE O GRAĐENJU

održan je 09.02.2022.

FOTOGALERIJA

Hrvatsko-austrijski gospodarski forum o cestovnoj infrastrukturi

IZOBRAZBA

ZA REVIZORE CESTOVNE SIGURNOSTI

održan je 15. – 20.11.2021.

Hrvatsko-austrijski gospodarski forum o modernoj cestovnoj infrastrukturi

održan je 12. – 13.10.2021.

Međunarodni stručni seminar u Dubrovniku

održan je 16. – 18.09.2021. u organizaciji HIS-a, DGIZ-a i DGID-a

Dan otvorenih vrata DGIZ-a na Bundeku

održan u subotu 04.09.2021.

53. Izborna skupština DGIZ-a

održana je  17. ožujka 2021. u Velikoj predavaonici na Građevinskom fakultetu Zagreb.
Za pregled novoizabranih članova Nadzornog odbora i Predsjedništva kliknite na “više”

ON LINE Interaktivna radionica:

Instaliranje i funkcioniranje termotehničkih sustava sa stajališta sigurnosti

održana je 03. – 06.11.2020.

4. Dan otvorenih vrata DGIZ-a

održan je u subotu 12. rujna 2020.g.

SUSRET KARLOVAČKIH I ZAGREBAČKIH INŽENJERA

OBRAĆANJE PREDSJEDNIŠTVA DGIZ-a

svim članovima, kolegama i prijateljima

Dana 04. prosinca u hotelu Dubrovnik održana je 51. redovna Skupština DGIZ-a.

Stručni obilazak na gradilište Pelješkog mosta – fotogalerija

STRUČNI SKUP

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, u suradnji s Društvom građevinskih inženjera Dubrovnik, organiziralo je dana 15.11.2019. godine predavanje “Prometna strategija Republike Hrvatske”

STRUČNI SKUP

“Prometna strategija Republike Hrvatske” – fotogalerija

ZAJEDNIČKI POSLOVNO - STRUČNI SKUP DGIZ-a I AUSTRIJSKOG UREDA ZA VANJSKU TRGOVINU - ADVANTAGE AUSTRIA

održan je 06.11.2019. godine

RADIONICA

PROTUPOŽARNO BRTVLJENJE PRODORA U GRAĐEVINARSTVU – ZAŠTITA OD POŽARA

održan je 05.12.2019. godine

POZIV SVIM ČLANOVIMA DGIZ-a

na 51. REDOVNU SKUPŠTINU dana 04.12.2019. godine s početkom u 16:30 sati

DAN OTVORENIH VRATA DGIZ-a

održan je 14.09.2019. godine

U okviru javnog savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

DGIZ je sudjelovao sa sljedećim primjedbama

U okviru javnog savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

DGIZ je sudjelovao sa sljedećim primjedbama

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, DGIZ je sudjelovao sa sljedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, DGIZ je sudjelovao sa sljedećim primjedbama:

RADIONICA

Zahtjevi nZEB-a za modernu stolariju i ovojnicu zgrade – „RAL – montaža“

održana je 26. ožujka 2019. godine

8. SAVJETOVANJE O SAVI

SAVJETOVANJE O SLIVU RIJEKE SAVE – AKTUALNA PROBLEMATIKA

održano je 07. i 08. ožujka 2019. godine

DODIJELJENA GODIŠNJA NAGRADA HSGI-a

Dana 07.12.2018. godine na Skupštini HSGI-a, dodijeljena je godišnja nagrada članu DGIZ-a g. Ivanu Kovačiću, dipl.ing.građ.

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Zakona o zaštiti okoliša, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Pravilnika o tehničkom pregledu građevine, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Odluke o određivanju relativnih pondera, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama:

Sudjelovanje u e-savjetovanju

U okviru javnog savjetovanja u postupku donošenja Odluke o određivanju relativnih pondera, DGIZ je sudjelovao sa slijedećim primjedbama: