ON LINE

Stručno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

                           održat će se 23.-24. studenog 2020. godine

 

Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12; 64/13.), članak 11. propisana je obveza redovitog stručnog usavršavanja za:

– fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,

– fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom,

– fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda javne rasvjete,

– osobe zaposlene u ovlaštenim pravnim osobama koje provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada odnosno izvještaje o provedenim energetskim pregledima građevine.

Program usavršavanja utvrđuje se u trajanju od 8 sati iz pregleda nove zakonodavne-tehničke regulativi na području energetske učinkovitosti, toplinske zaštite i iz tehnološkog  napretka iz tog  području.

Usavršavanje se vrednuje s 8 bodova iz  građevno-tehničke regulative.

Seminar će se održati ON LINE. Predavanje će se odvijati preko aplikacije ZOOM, a polaznici će dobiti detaljne obavijesti o pristupanju.

 

Informacije: DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6, I kat – soba 24, tel: 01 4872- 498.

Prijaviti se možete niže dolje na ovoj stranici ili na e-mail: dgiz@dgiz.hr

 

KOTIZACIJA IZNOSI:

– 1.000,00 + PDV=   1.250,00 kn

– za članove DGIZ-a      800,00 + PDV=   1.000,00 kn

i uključuje sudjelovanje na ON LINE predavanju i predavanja koja se dostavljaju elektroničkom poštom.

Kotizacija se uplaćuje na IBAN račun DGIZ-a, HR8923600001101419024, Model: 00, poziv na broj 23-11-2020 

RASPORED PREDAVANJA:

Ponedjeljak, 23.11.2020.

11,45 – 12,00h  –  spajanje preko ZOOM-a  

12,00 – 12,45h Zahtjevi za zgrade gotovo nulte energije (nZEB) i kako ih postići

Od 31. prosinca 2019. glavni projekt zgrade koji se prilaže zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu  sa zahtjevima za zgrade gotovo nulte energije (nZEB); a od početka 2018. obaveza je na snazi za sve zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti. Prikazati će se koji su zahtjevi nZEB-a i koji su ključni faktori da se ovi zahtjevi ostvare.

–     prof. dr. sc. Zoran Veršić, dipl. ing. arh.

  • Pitanja, iskustva i  diskusija

12,45 – 14,15h – Prozori – projektiranje, izrada i ugradnja u cilju postizanja  zahtjeva nZEB-a

Prozori su dio vanjske ovojnice zgrade na koje se postavlja niz zahtjeva koje mora zadovoljiti prozor kao zasebni element, ali i kao dio ovojnice zgrade u koju je ugrađen. Pri tome je važno projektom ispravno riješiti detalje te sukladno projektu i pravilima struke izvesti i ugraditi prozor kako bi se zadovoljili zahtjevi nZEB.

–     prof. dr. sc. Zoran Veršić, dipl. ing. arh.

  • Pitanja, iskustva i  diskusija

 

14,15 – 14,30h – pauza 

14,30 – 15,30h – Distribuirani izvori i kvaliteta električne energije

Pregled distribuiranih izvora (DI), priključak DI na elektroenergetski sustav (EES), kvaliteta električne energije (KEE), utjecaj DI na KEE, smetnje i kvarovi, zakonska regulativa, mjerenje parametara KEE, nadzor KEE.

–     prof. dr. sc. Tomislav Tomiša, dipl. ing. el.

  • Pitanja, iskustva i  diskusija

  

Utorak, 24.11.2020.

13,45 – 14,00h  –  spajanje preko ZOOM-a

14,00 – 15,30h – Mjerenje parametara ugodnosti za točnije mjerenje energetskih ušteda

Energetska obnova bazira se na ostvarenim energetskim uštedama. Procjena referentne potrošnje prije obnove i potrošnje nakon obnove najčešće se procjenju (pomoću normi, algoritama…) i kasnije se samo verificiraju mjerenjima. Za zgrade javne namjene mjerodavan je Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE)  kroz koji se prati potrošnja i smanjena potrošnja (uštede) u zgradama. Iz razine dostavljene energije (naplatna brojila) teško je razdvojiti uzrok smanjenja potrošnje, te je jedini način za precizno mjerenje ušteda mjerenje parametara ugodnosti u zgradama.

–     dr. sc. Tomislav Veliki, dipl. ing. stroj.

  • Pitanja, iskustva i  diskusija

15,30 – 16,30h – Iskustva u provedbi energetskih certifikata   

Kontrola energetskih certifikata prema Pravilniku o kontroli energetskih certifikata i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12; 79/13) Kontrola certifikata od E do A+ energetskih razreda, 36 % certifikata ocjenjeno je nezadovoljavajućim. Kriteri za negativnu ocjenu bili su pogrešno definiranje ulaznih podataka, pogreške u proračunu.

–     Dubravka Šikić-Davidović, dipl. ing. građ.

 

16,30 – 17,30h – Novosti u zakonodavstvu   

Izmjene Pravilnika o energetskom pregledu zgrada i energetskom certificiranju.

–     mr. sc. Nada Marđetko-Škoro, dipl. ing. građ.

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

5 + 3 =


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dgizhr/public_html/wp-includes/functions.php on line 4755