Stručno usavršavanje za osobe koje provode energetski pregled zgrada

 

Program usavršavanja utvrđuje se u trajanju od 8 sati iz pregleda nove zakonodavne-tehničke regulativi na području energetske učinkovitosti, toplinske zaštite i iz  tehnološkog  napretka iz tog  području.

Datum održavanja seminara: 03.10.2019. godine

Usavršavanje se vrednuje sa 8 bodova iz  građevno-tehničke regulative

Seminar će se održati u prostorijama DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6 s početkom u 9 sati.

 

Prijave i informacije: DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6, I kat – soba 24, tel: 01 4872- 498,    faks: 01 4872 516

e-mail: dgiz@dgiz.hr; www.dgiz.hr

 

KOTIZACIJA IZNOSI: 1.000,00 + PDV=   1.250,00 kn

– za članove DGIZ-a      800,00 + PDV=   1.000,00 kn

i uključuje sudjelovanje na predavanju, materijale s predavanja te osvježenje.

 

Kotizacija se uplaćuje na IBAN račun DGIZ-a, HR8923600001101419024, poziv na broj 03-10-2019 

RASPORED PREDAVANJA

03.10.2019.

 

09,00– 11,15 – Energetski certifikat zgrade nZEB zgrade mješovite namjene izgrađen softverom KI Expert Plus

Na konkretnom primjeru zgrade prikazuje se tijek proračuna zgrade do razine potrebne korisne energije za grijanje -QHnd (kWh/m2, isporučene energije Edel (kWh/m2) te primarne energije Eprim (kWh/m2)i to na primjeru zgrade mješovite namjene (pretežno stambene).

Posebni prikaz i odnos Propisa i Pravilnika, odnosno potreba za međusobnim usklađivanjem, te osvrt na aktuelnu Metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrada i utjecaj na rezultate proračuna.

– Silvio Novak, dipl. ing. građ.

* Pitanja, iskustva i diskusija

 

11,15 – 11,30– pauza

 

11,30– 12,15 – IEC – INFORMACIJSKI SUSTAV ENERGETSKIH CERTIFIKATA

Predstavljanje o novim zahtjevima unosa i generiranja certifikata preko unosa u IEC

– Pitanja, iskustva i diskusija

* Željka Hrs Borković, dipl. ing. arh

 

12,15– 13,45– Gotovo nulte energetske kuće

Prikaz optimalnih rješenja niskoenergetskih zgrada, gotovo nulte enetgetske zgrade.

– Željka Hrs Borković, dipl. ing. arh.

 

13,45 – 14,15–pauza

 

14,15 – 15,00 – Novosti u zakonodavstvu

Izmjene Pravilnika o energetskom pregledu zgrada i energetskom certificiranju

– Pitanja, komentari i diskusija

– Docent Mateo Biluš, dipl. ing. arh

 

15,00- 16,00 – Iskustva u provedbi energetskih certifikata

Kontrola energetskih certifikata prema Pravilniku o kontroli energetskih certifikata i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12; 79/13) Kontrola certifikata od E do A+ energetskih razreda, 36 % certifikata ocjenjeno je nezadovoljavajućim. Kriteri za negativnu ocjenu bili su pogrešno definiranje ulaznih podataka, pogreške u proračunu

– Dubravka Šikić-Davidović, dipl. ing. građ.

* Pitanja, iskustva i diskusija

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

1 + 12 =