Stručno usavršavanje za osobe koje provode energetski pregled zgrada

 

Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12; 64/13.), članak 11. propisana je obveza redovitog stručnog usavršavanja za:

-fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,

-fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom,

-fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda javne rasvjete,

-osobe zaposlene u ovlaštenim pravnim osobama koje provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada odnosno izvještaje o provedenim energetskim pregledima građevine.

Program usavršavanja utvrđuje se u trajanju od 8 sati iz pregleda nove zakonodavne-tehničke regulativi na području energetske učinkovitosti, toplinske zaštite i iz  tehnološkog  napretka iz tog  području.

Usavršavanje se vrednuje s 8 bodova iz  građevno-tehničke regulative.

Seminar će se održati u prostorijama DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6 s početkom u 10:30 sati.

 

Prijave i informacije: DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6, I kat – soba 24, tel: 01 4872- 498,    faks: 01 4872 516

e-mail: dgiz@dgiz.hr; www.dgiz.hr

 

KOTIZACIJA IZNOSI: 1.000,00 + PDV=   1.250,00 kn

– za članove DGIZ-a      800,00 + PDV=   1.000,00 kn

i uključuje sudjelovanje na predavanju, materijale s predavanja te osvježenje.

 

Kotizacija se uplaćuje na IBAN račun DGIZ-a, HR8923600001101419024, poziv na broj 02-12-2019 

RASPORED PREDAVANJA , ponedjeljak, 02. prosinca 2019.

10,30– 11,15 –Zahtjevi za zgrade gotovo nulte energije (nZEB) i kako ih postići

Od 31. prosinca 2019. glavni projekt zgrade koji se prilaže zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu sa zahtjevima za zgrade gotovo nulte energije (nZEB); a od početka 2018. obaveza je na snazi za sve zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti. Prikazati će se koji su zahtjevi nZEB-a i koji su ključni faktori da se ovi zahtjevi ostvare.

– prof. dr. sc. Zoran Veršić, dipl. ing. arh.

– Pitanja, iskustva i diskusija

 

11,15– 12,45 – Prozori – projektiranje, izrada i ugradnja u cilju postizanja zahtjeva nZEB-a

Prozori su dio vanjske ovojnice zgrade na koje se postavlja niz zahtjeva koje mora zadovoljiti prozor kao zasebni element, ali i kao dio ovojnice zgrade u koju je ugrađen. Pri tome je važno projektom ispravno riješiti detalje te sukladno projektu i pravilima struke izvesti i ugraditi prozor kako bi se zadovoljili zahtjevi nZEB.

– prof. dr. sc. Zoran Veršić, dipl. ing. arh.

– Pitanja, iskustva i diskusija

 

12,45 – 13,15– pauza

 

13,15– 14,45 – Mjerenje parametara ugodnosti za točnije mjerenje energetskih ušteda

Energetska obnova bazira se na ostvarenim energetskim uštedama. Procjena referentne potrošnje prije obnove i potrošnje nakon obnove najčešće se procjenju (pomoću normi, algoritama…) i kasnije se samo verificiraju mjerenjima. Za zgrade javne namjene mjerodavan je Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) kroz koji se prati potrošnja i smanjena potrošnja (uštede) u zgradama. Iz razine dostavljene energije (naplatna brojila) teško je razdvojiti uzrok smanjenja potrošnje, te je jedini način za precizno mjerenje ušteda mjerenje parametara ugodnosti u zgradama

– dr. sc. Tomislav Veliki, dipl. ing. stroj.

– Pitanja, iskustva i diskusija

 

14,45 – 15,30 – Distribuirani izvori i kvaliteta električne energije

Pregled distribuiranih izvora (DI), priključak DI na elektroenergetski sustav (EES), kvaliteta električne energije (KEE), utjecaj DI na KEE, smetnje i kvarovi, zakonska regulativa, mjerenje parametara KEE, nadzor KEE

– prof. dr. sc. Tomislav Tomiša, dipl. ing. el.

– Pitanja, iskustva i diskusija

 

15,45- 16,30 – Iskustva u provedbi energetskih certifikata

Kontrola energetskih certifikata prema Pravilniku o kontroli energetskih certifikata i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12; 79/13) Kontrola certifikata od E do A+ energetskih razreda, 36 % certifikata ocjenjeno je nezadovoljavajućim. Kriteri za negativnu ocjenu bili su pogrešno definiranje ulaznih podataka, pogreške u proračunu

– Dubravka Šikić-Davidović, dipl. ing. građ.

 

16,30- 17,30 – Novosti u zakonodavstvu

Izmjene Pravilnika o energetskom pregledu zgrada i energetskom certificiranju

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

7 + 7 =