ON LINE

 Stručno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

održat će se od 09. – 10.10.2023. godine

 

Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13), članak 11., propisana je obveza redovitog stručnog usavršavanja za:

 – fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,

– fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom,

– fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda javne rasvjete,

– osobe zaposlene u ovlaštenim pravnim osobama koje provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada odnosno izvještaje o provedenim energetskim pregledima građevine.

Program usavršavanja utvrđuje se u trajanju od 8 sati iz pregleda nove zakonodavno-tehničke regulative na području energetske učinkovitosti, toplinske zaštite i iz tehnološkog  napretka iz tog  područja.

Usavršavanje se vrednuje s 8 bodova iz  građevno-tehničke regulative.

Seminar će se održati ON LINE. Predavanje će se odvijati preko aplikacije ZOOM, a polaznici će dobiti detaljne obavijesti o pristupanju.

Informacije: DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6, I kat – soba 24, tel: 01 4872- 498.

Prijaviti se možete niže dolje na ovoj stranici ili na e-mail: dgiz@dgiz.hr

KOTIZACIJA IZNOSI:

140€,

za članove DGIZ-a: 110€

i uključuje sudjelovanje na ON LINE predavanju i predavanja koja se dostavljaju elektroničkom poštom.

Kotizacija se uplaćuje na IBAN račun DGIZ-a, HR8923600001101419024, Model: 00, poziv na broj 09-10-2023

 

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

4 + 3 =