ON LINE

 Stručno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

održat će se od 10. – 11.06.2024. godine

 

Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13), članak 11. propisana je obveza redovitog stručnog usavršavanja za:

– fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

– fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom

– fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda javne rasvjete

– osobe zaposlene u ovlaštenim pravnim osobama koje provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada odnosno izvještaje o provedenim energetskim pregledima građevine

Program usavršavanja utvrđuje se u trajanju od 8 sati iz pregleda nove zakonodavne-tehničke regulativi na području energetske učinkovitosti, toplinske zaštite i iz  tehnološkog  napretka iz tog  području.

Usavršavanje se vrednuje s 8 sati iz građevno-tehničke regulative.

 

Seminar će se održati ON LINE – raspored je niže.

 

Prijave i informacije: DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6, e-mail: dgiz@dgiz.hr; www.dgiz.hr , tel: 01 4872- 498.

  

KOTIZACIJA IZNOSI:          140 €

– za članove DGIZ-a:              110 €

i uključuje sudjelovanje na ON LINE predavanju te predavanja koja se dostavljaju elektroničkom poštom.

Kotizacija se uplaćuje na IBAN račun DGIZ-a, HR8923600001101419024, poziv na broj 10-06-2024

 

10.06.2024.:

13,45 – 14,00:     spajanje preko ZOOM-a

14,00 – 16,15:     Toplinska stabilnost  – 3 sata

 • Novosti u KI Expertu – predstavljanje buduće inačice s implementiranim i planiranim proračunima
 • Aktualni tehnički propisi i pristup proračunu toplinskih mostova (točkasti i linijski)
 • Osnove proračuna građevina s laganim konstrukcijama (montažne kuće, grijana potkrovlja)
 • Gubici prema tlu – izmjene i dopune
 • ETICS sustav s težim završnim oblogama
 • Pitanja i diskusija

–     Silvio Novak, dipl. ing. građ.

16,15 – 16,30:   PAUZA

16,30 – 17,30:   Novosti u zakonodavstvu   – 1 sat 

 • Promjene u Europskom pravu i propisima u području energetske učinkovitosti i promjene u hrvatskim propisima, iskustva iz provedbe
 • Pitanja i diskusija

–    mr. sc. Nada Marđetko Škoro, dipl. ing. građ.

 

11.06.2024.:

13,00:               spajanje preko ZOOM-a

13,00 – 14,30: Metode za procjenu održive gradnje, ekološka održivost    – 2 sata

 • Ocjena održivosti zgrade iz ekološkog aspekta i učinkovitosti u korištenju energije kroz njihov životni ciklus. Poboljšanje zdravlja i ugodne kvalitete boravka korisnika.
 • Level(s) je novi okvir EU za procjenu i certificiranje održivosti.
 • Pitanja i diskusija

–     prof. dr. sc. Zoran Veršić, dipl. ing. arh.

14,30 – 14,45: PAUZA

14,45 – 16,15: Primjeri iz prakse      – 2 sata 

 • Iskustva i problematika u izradi EC, uočeni nedostaci izrađenih EC, primjeri iz prakse.
 • Pitanja i diskusija

–     Dubravka Šikić-Davidović, dipl. ing. građ.

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

5 + 9 =