ON LINE

 Stručno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

održat će se 10. – 11.10.2022. godine

 

Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13), članak 11., propisana je obveza redovitog stručnog usavršavanja za:

 – fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,

– fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom,

– fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda javne rasvjete,

– osobe zaposlene u ovlaštenim pravnim osobama koje provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada odnosno izvještaje o provedenim energetskim pregledima građevine.

Program usavršavanja utvrđuje se u trajanju od 8 sati iz pregleda nove zakonodavno-tehničke regulative na području energetske učinkovitosti, toplinske zaštite i iz tehnološkog  napretka iz tog  područja.

Usavršavanje se vrednuje s 8 bodova iz  građevno-tehničke regulative.

Seminar će se održati ON LINE. Predavanje će se odvijati preko aplikacije ZOOM, a polaznici će dobiti detaljne obavijesti o pristupanju.

Informacije: DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6, I kat – soba 24, tel: 01 4872- 498.

Prijaviti se možete niže dolje na ovoj stranici ili na e-mail: dgiz@dgiz.hr

KOTIZACIJA IZNOSI:

– 1.000,00 kn / 133€,

– za članove DGIZ-a: 800,00 kn / 106€

i uključuje sudjelovanje na ON LINE predavanju i predavanja koja se dostavljaju elektroničkom poštom.

Kotizacija se uplaćuje na IBAN račun DGIZ-a, HR8923600001101419024, Model: 00, poziv na broj 10-10-2022

RASPORED PREDAVANJA:

Ponedjeljak, 10.10.2022.

13,00 – 13,15h:  spajanje preko ZOOM-a  

13,15 – 15,30h: Izmjena i dopuna Algoritma za izračun energetskih svojstava
zgrada, konkretni primjeri izračuna nZEB zgrada

– Osnovni podaci vezani uz najnovije izmjene i dopune u Algoritmu koji će stupiti na snagu 1.06.2022. (novi meteorološki podaci, Algoritam za dizalice topline zrak/zrak, osnovne promjene vezane uz algoritam, a detaljnije vezane uz QHnd). Nove smjernice za izradu analize postojećeg stanja zgrada s prijedlogom mjera – zdravi unutarnji klimatski uvjeti i sigurnost u slučaju požara. Konkretni primjeri proračuna složenih zgrada (škola, vrtića) – naglasak na čestim pogreškama.

– predavač: Silvio Novak, dipl. ing. građ.

– Pitanja, iskustva i  diskusija

15,30 – 15,45h: pauza 

15,45 – 16,30h: Iskustva u provedbi energetskih certifikata   

– Kontrola energetskih certifikata prema Pravilniku o kontroli energetskih certifikata i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13). Kontrola certifikata od E do A+ energetskih razreda, 36% certifikata ocjenjeno je nezadovoljavajućim. Kriteriji za negativnu ocjenu bili su pogrešno definiranje ulaznih podataka, pogreške u proračunu…

–  predavač: Dubravka Šikić-Davidović, dipl. ing. građ.

– Pitanja, iskustva i  diskusija

16,30 – 17,15h: Novosti u zakonodavstvu   

– Promjene u Europskom pravu i propisima u području energetske učinkovitosti i promjene u hrvatskim propisima, iskustva iz provedbe.

– predavač: mr. sc. Nada Marđetko-Škoro, dipl. ing. građ.

– Pitanja, iskustva i  diskusija

Utorak, 11.10.2022.

13,00 – 13,15h:  spajanje preko ZOOM-a

13,15 – 15,30h:

1. predavanje: Smjernica za izradu analize postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije u dijelu – zdravi unutarnji klimatski uvjeti, mehanička otpornost i stabilnost i sigurnost u slučaju požara, i

2. predavanje: Prikaz smjernica u dijelu zdravi unutarnji klimatski uvjeti

– predavač: prof. dr. sc. Zoran Veršić, dipl. ing. arh.

– Pitanja, iskustva i  diskusija

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

11 + 5 =