O IZOBRAZBI osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada 

Izobrazba osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada od 02. siječnja 2020. godine

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, na temelju članka 21. Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko cerificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne Novine“ broj 73/15 i 133/15) i na temelju Rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, klasa: UP/I-360-02/19-22/5; urbroj: 531-04-3-20-3 izdanog 2. siječnja 2020. Godine ishodilo je suglasnost za provođenje Programa izobrazbe osoba za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada.

Izobrazba osoba koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada organizirano je i provodi se sukladno Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (“Narodne novine” broj 81/12, 29/13, 78/13). Predavači su renomirani stručnjaci s višegodišnjim iskustvom iz predmetnih područja.

 • dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh.
 • docent Mateo Biluš, dipl.ing.arh.
 • prof. dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.str.
 • dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.str.
 • dr.sc. Tomislav Veliki, dipl.ing.str.
 • Davor Perić, dipl.ing.el.
 • Silvio Novak, dipl.ing.građ.
 • Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh.
 • Toni Borković, dipl.ing.arh.
 • prof.dr.sc. Tomislav Tomiša, dipl.ing.el.
 • Dubravka Šikić-Davidović, dipl.ing.građ.

Program izobrazbe provodi se za stručnog osposobljavanje Modul 1, Modul 2 i godišnjeg usavršavanja ovlaštenih osoba. Po završetku obuke i uspješno položenom ispitu, polaznik dobiva Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja za Modul 1 ili Modul 2 temeljem kojeg od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva može ishoditi ovlaštenje za energetske preglede građevina i certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom (Modul 1), te za energetske preglede i certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom (Modul 2).

Ovlaštenje se izdaje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (“Narodne novine” broj 81/12, 64/13).

Tajnica seminara:
Ljerka Horvat, dipl.ing.