BAL GRAĐEVINARA

Društvo građevinskih inženjera Zagreb tradicionalno održava Bal građevinara.

Točne detalje održavanja sljedećeg Bala, objavit ćemo pravovremeno.