ON LINE

Izobrazba osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada – Modul 2

održat će se 06. – 08.03.2024. godine

 

Prijava za izobrazbu:

na dnu ove stranice

Tko su polaznici obuke:

Polaznici mogu biti sve zainteresirane fizičke osobe u svrhu stjecanja i proširenja znanja iz ovog područja, a posebno osobe arhitektonske i građevinske struke.

Pravo na polaganje ispita i ishođenja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja imaju polaznici koji ispunjavaju uvjete propisane člankom 7. stavka 2 alineja 1. i 2. Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (“Narodne novine” broj 81/12 linkati na i 64/13).

Provođenje programa izobrazbe:

Za način povođenja programa izobrazbe, uvjete i način održavanja obuke, provjeru znanja osoba koje prolaze program osposobljavanja i usavršavanja, Društvo građevinskih inženjera Zagreb propisalo je Pravila.

 

TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA SEMINAR

Kotizacija iznosi 550€, a za članove DGIZ-a 480€ i uključuje prisustvovanje predavanjima, materijale s predavanja, program za proračun, ispitna pitanja, knjigu s propisima iz tehničke regulative i osvježenja u pauzi.

Cijena uz sve navedeno uključuje i polaganje ispita.

Kotizacija se uplaćuje na račun DGIZ-a, OIB: 08954544114, IBAN: HR8923600001101419024, model: 00, poziv na broj 06-03-2024.

 

PRIJAVA POHAĐANJA PROGRAMA IZOBRAZBE - MODUL 2

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

5 + 3 =