HRVATSKI  INŽENJERSKI  SAVEZ i DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB

pozivaju Vas na stručni seminar/webinar:

“NOVE POSEBNE UZANCE O GRAĐENJU”

 koji će se održati u srijedu, 09. veljače 2022.g., u hotelu Kalnik u Križevcima, od 10h do 16h

 

Zašto bi se uključila/o ili promatrala/o ovaj seminar?

Nakon 44 godine, u prosincu 2021.g. su objavljene nove posebne uzance o građenju (u daljnjem tekstu: UoG). Jasno je da su se praksa i odredbe odnosa investitora i izvođača značajno promijenili u proteklih 40 godina. Promijenila ih je tehnologija, definiranje zadaća ključnih sudionika, ali i konkretno ugovoreni projekti i ponašanja u detaljima. UoG imaju zadaću nadomjestiti uređenje odnosa između investitora i izvođača, u dijelu koji nije drugdje propisan. Stvaranje ovih uzanci trajalo je više godina. Primjena će trajati puno duže, a možda će se tijekom primjene zaključiti o potrebi za daljnjim unaprjeđenjem ovog dokumenta.

Tema spaja pravosuđe, gospodarstvo i graditeljstvo, što joj daje veliku vidljivost i važnost. Direktna korist kvalitetnih posebnih uzanci se očituje kroz uspješnije projekte i bolje razumijevanje odnosa investitora i izvođača, u najsloženijim situacijama. U vremenu velikih promjena u tehnologiji i struci, diskusije oko UoG  doprinose boljem međusobnom uvažavanju i razumijevanju različitih pogleda na projekte u izvođenju.

Nakon seminara sudionici će biti upoznati s ovim objavljenim običajima struke, te upoznati načine kad su iste u primjeni ili nisu. Diskusije koje se očekuju će osvijestiti njihovo postojanje na koje se od sada oslanja sudska praksa i sudionici u gradnji, u donošenju najsloženijih odluka povezanih s aktivnostima investitora i izvođača.

Seminar je namijenjen svim sudionicima u graditeljstvu, sudskim vještacima, konzultantima, stručnjacima iz javnog i privatnog sektora, odnosno svima koji na bilo koji način imaju doticaj s ugovorima o građenju.

 

Seminar će se održati u srijedu, 09. veljače 2022. od 10,00 do 16,00 sati  u hotelu Kalnik u Križevcima.

Raspored događanja:

9,30     – 10,00 Registracija sudionika
10,00   – 12,00 Panel rasprava – “Uzance kao novo normalno u građevinarstvu”
12,00   – 13,00 Pauza/osvježenje
13,00   – 16,00 Prezentacije, diskusija i zaključak

Moderator: Zdravko Jurčec, predsjednik HIS-a i DGIZ-a

 

Detaljni program:

Sudionici panel rasprave:

dr. sc. Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda u Zagrebu,

Mirko Habijanec, predsjednik HUP-a – Udruge poslodavaca graditeljstva,

mr. sc. Melita Bestvina, predsjednica Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja,

doc. dr. sc. Maja-Marija Nahod, docentica s Građevinskog fakulteta u Zagrebu i posebna savjetnica ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,

 

13,00 – 16,00 h – Prezentacije, diskusija i zaključak:

 13,00 – 13,30 h –  “Uzance o građenju u kontekstu poslovanja u građevinarstvu”

– predavač: doc. dr. sc. Maja-Marija Nahod, docentica sa Građevinskog fakulteta u Zagrebu i posebna savjetnica ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

 

13,30 – 14,00 h –  “Uzance o građenju – značaj u sudskim/i arbitražnim sporovima te obračun klizne skale”

– predavač: mr. sc. Melita Bestvina, predsjednica Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja, i Petra Dolčić, ovlašteni inženjer graditeljstva.

 

14,00 – 14,30 h –  “Uzance o građenju – primjena u praksi”

– predavač: Snježana Špehar, HŽ Infrastruktura i članica Predsjedništva DGIZ-a.

 

14,30 – 15,00 h –  “Razlike novih i starih uzanci o građenju”

– predavač: Mićo Ljubenko, Odvjetničko društvo Ljubenko & partneri.

 

15,00 – 15,30 h –  “Medijacija kao alat za upravljanje rizicima sporenja u građevinarstvu”

– predavač: dr. sc. Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda u Zagrebu.

 

15,30 – 16,00   Završna diskusija i zaključci.

 

Kotizacija za seminar/webinar iznosi 480,00 + PDV=600,00 kuna i uplaćuje se na HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ, Berislavićeva 6, Zagreb, IBAN HR8423600001102243032, OIB: 92927142797, poziv na broj 09-02-2022

Za članove Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP) kotizacija je umanjena za 10%.

Seminar je vrednovan sa 6 nastavnih sati te će svaki polaznik dobiti Uvjerenje o sudjelovanju, prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje.

Napomena: broj mjesta u dvorani je ograničen sukladno mjerama epidemiološke zaštite. Stoga molimo da u prijavi navedete želite li na seminaru sudjelovati uživo ili online.

 

Prijave se primaju preko web stranice DGIZ-a:

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRAĆENJE SEMINARA:

ČLAN HDSVIP (društvo sud.vještaka i procjenitelja):

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

14 + 3 =