SADRŽAJ PROGRAMA PRIPREMNOG SEMINARA

 

Društvo građevinskih inženjera Zagreb (DGIZ) organizira dvodnevni Pripremni seminar za stručni ispit u kojem će 13 stručnih predavača svojim predavanjima i pisanim prilozima (slajdovima i tekstovima) obraditi cjelokupno gradivo ispitnih programa za sudionike u gradnji građevinske i arhitektonske struke iz priloga 5. Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, NN 129/15. Pripremni seminar održava se u dvorani zgrade Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS) u Berislavićevoj 6.

PROGRAM PREDAVANJA NA PRIPREMNOM SEMINARU:

1. OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE:
1.1. Ivan Kovačić: Prostorno uređenje, katastar nekretnina i nezakonito izgrađene zgrade,
1.2. Nada Marđetko-Škoro: Gradnja, građevinska inspekcija i poslovi i djelatnosti u gradnji,
1.3. Josipa Tokić: Obvezni odnosi u graditeljstvu, upravno postupanje i uredsko poslovanje te komunalno gospodarstvo.

2. REGULATIVA ZAŠTITE OSOBA, OKOLIŠA, KULTURNIH I DRUGIH MATERIJALNIH DOBARA:
2.1. Miodrag Drakulić i Milan Carević: Zaštita od požara,
2.2. Dražen Leš: Zaštita na radu i zaštita od ionizirajućih i neionizirajućih zračenja te od buke,
2.3. Ivan Kovačić: Zaštita okoliša, zaštita i očuvanje kulturnih dobara i zaštita prirode.

3. TEHNIČKA REGULATIVA GRADNJE
Opća tehnička regulativa gradnje i uže područje struke:
3.1. Mihaela Zamolo: Opća sigurnost i sukladnost proizvoda, akreditacija, mjeriteljstvo i normizacija, građevni proizvodi, ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i označavanje građevnih proizvoda, proračun konstrukcija, novo zakonodavstvo i eurokodovi,
3.2. Želimir Frančišković: Čelične konstrukcije – Opća tehnička regulativa i uže područje struke,
3.3. Mario Ille: Betonske konstrukcije – Opća tehnička regulativa i uže područje struke,
3.4. Željko Štromar: Zgrade – Opća tehnička regulativa i uže područje struke,
3.5. Vlatka Rajčić: Drvene konstrukcije – Opća tehnička regulativa,
3.6. Vjekoslava Zagotta: Hidrotehničke građevine – Opća tehnička regulativa i uže područje struke,
3.7. Dražen Antolović: Prometne građevine – Opća tehnička regulativa i uže područje struke.