ON LINE

PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ZA STRUKOVNO PODRUČJE ARHITEKTURE I GRAĐEVINARSTVA – PRIJAVA

29.11. – 01.12.2022. godine

 

TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA PRIPREMNI SEMINAR:

Kotizacija iznosi 1.200,00 kn/ 159€, a za članove DGIZ-a 900,00 kn / 119€.

Kotizacija se uplaćuje na račun DGIZ-a, OIB: 08954544114, IBAN: HR8923600001101419024, MODEL: 00, poziv na broj 29-11-2022.

Napomene:

Za praćenje nastave na daljinu potrebni su internet i računalo sa zvučnicima/slušalicama, te po mogućnosti mikrofon, radi izravne dvosmjerne komunikacije. Polaznici koji nemaju mikrofon na raspolaganju svoja pitanja mogu postavljati putem chata. Polaznici Pripremnog seminara dobiti će e-mailom sleidove i druge priloge s predavanja na tome seminaru. Prijave za sudjelovanje na seminaru preko web stranice (niže dolje) ili preko e-maila dgiz@dgiz.hr

 

PROGRAM PRIPREMNOG SEMINARA:

Društvo građevinskih inženjera Zagreb (DGIZ) organizira trodnevni On line Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita na dane:

– 29.11. (utorak) od 12.30 do 19,00 sati,

– 30.11. (srijeda) od 8,30 do 16,10 sati, te

– 01.12. (četvrtak) od 8,30 do 16,30 sati,

odnosno cca 30 školskih sati. Tijekom tri dana Pripremnog seminara, 13 stručnih predavača održat će svoja predavanja kojima će obraditi cjelokupno gradivo ispitnih programa za polaganje stručnih ispita za sudionike u gradnji građevinske i arhitektonske struke iz priloga 5. Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15).

Nastavno, navode se predavači i dijelovi Ispitnog programa o kojima predaju na Pripremnom seminaru:

 1. OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE:
  1.1. Ivan Kovačić: Prostorno uređenje, katastar nekretnina i nezakonito izgrađene zgrade,
  1.2. Nada Marđetko-Škoro: Gradnja, građevinska inspekcija i poslovi te djelatnosti u gradnji,
  1.3. Josipa Tokić: Obvezni odnosi u graditeljstvu, upravno postupanje i uredsko poslovanje te komunalno gospodarstvo.
 2. REGULATIVA ZAŠTITE OSOBA, OKOLIŠA, KULTURNIH I DRUGIH MATERIJALNIH DOBARA:
  2.1. Miodrag Drakulić i Milan Carević: Zaštita od požara,
  2.2. Dražen Leš: Zaštita na radu i zaštita od ionizirajućih i neionizirajućih zračenja te buke,
  2.3. Ivan Kovačić: Zaštita okoliša i prirode i zaštita i očuvanje kulturnih dobara.
 3. TEHNIČKA REGULATIVA GRADNJE
  Opća tehnička regulativa gradnje i uže područje struke:
  3.1. Mihaela Zamolo: Opća sigurnost i sukladnost proizvoda, akreditacija, mjeriteljstvo i normizacija, građevni proizvodi, ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i označavanje građevnih proizvoda, proračun konstrukcija, novo zakonodavstvo i eurokodovi,
  3.2. Želimir Frančišković: Čelične konstrukcije – Opća tehnička regulativa i uže područje struke,
  3.3. Mario Ille: Betonske konstrukcije – Opća tehnička regulativa i uže područje struke,
  3.4. Željko Štromar: Zgrade – Opća tehnička regulativa i uže područje struke,
  3.5. Vlatka Rajčić: Drvene konstrukcije – Opća tehnička regulativa,
  3.6. Miljana Brkić: Hidrotehničke građevine – Opća tehnička regulativa i uže područje struke,
  3.7. Dražen Antolović: Prometne građevine – Opća tehnička regulativa i uže područje struke.

Pobliži podaci o Pripremnom seminaru mogu se dobiti na mail dgiz@dgiz.hr ili na telefon 01 4872 498.

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA

ČLAN DGIZ-a

POTREBNO JE IZDATI PONUDU

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

9 + 3 =