ON LINE

PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ZA STRUKOVNO PODRUČJE ARHITEKTURE I GRAĐEVINARSTVA – PRIJAVA

od 25. – 27.06.2024. godine

 

TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA PRIPREMNI SEMINAR:

Kotizacija iznosi 170€, a za članove DGIZ-a 130€.

Kotizacija se uplaćuje na račun DGIZ-a, OIB: 08954544114, IBAN: HR8923600001101419024, MODEL: 00, poziv na broj 25-06-2024

Napomene:

Za praćenje nastave na daljinu potrebni su internet i računalo sa zvučnicima/slušalicama, te po mogućnosti mikrofon, radi izravne dvosmjerne komunikacije. Polaznici koji nemaju mikrofon na raspolaganju svoja pitanja mogu postavljati putem chata. Polaznici Pripremnog seminara dobiti će e-mailom sleidove i druge priloge s predavanja na tome seminaru. Prijave za sudjelovanje na seminaru preko web stranice (niže dolje) ili preko e-maila dgiz@dgiz.hr

 

PROGRAM PRIPREMNOG SEMINARA:

Društvo građevinskih inženjera Zagreb (DGIZ) organizira trodnevni On line Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita cca 30 školskih sati. Tijekom tri dana Pripremnog seminara, 13 stručnih predavača održat će svoja predavanja kojima će obraditi cjelokupno gradivo ispitnih programa za polaganje stručnih ispita za sudionike u gradnji građevinske i arhitektonske struke iz priloga 5. Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15).

Nastavno, navode se predavači i dijelovi Ispitnog programa o kojima predaju na Pripremnom seminaru:

 1. OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE:
  1.1. Ivan Kovačić: Prostorno uređenje, katastar nekretnina i nezakonito izgrađene zgrade,
  1.2. Nada Marđetko-Škoro: Gradnja, građevinska inspekcija i poslovi te djelatnosti u gradnji,
  1.3. Josipa Tokić: Obvezni odnosi u graditeljstvu, upravno postupanje i uredsko poslovanje te komunalno gospodarstvo.
 2. REGULATIVA ZAŠTITE OSOBA, OKOLIŠA, KULTURNIH I DRUGIH MATERIJALNIH DOBARA:
  2.1. Miodrag Drakulić i Milan Carević: Zaštita od požara,
  2.2. Dražen Leš: Zaštita na radu i zaštita od ionizirajućih i neionizirajućih zračenja te buke,
  2.3. Ivan Kovačić: Zaštita okoliša i prirode i zaštita i očuvanje kulturnih dobara.
 3. TEHNIČKA REGULATIVA GRADNJE
  Opća tehnička regulativa gradnje i uže područje struke:
  3.1. Mihaela Zamolo: Opća sigurnost i sukladnost proizvoda, akreditacija, mjeriteljstvo i normizacija, građevni proizvodi, ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i označavanje građevnih proizvoda, proračun konstrukcija, novo zakonodavstvo i eurokodovi,
  3.2. Želimir Frančišković: Čelične konstrukcije – Opća tehnička regulativa i uže područje struke,
  3.3. Mario Ille: Betonske konstrukcije – Opća tehnička regulativa i uže područje struke,
  3.4. Željko Štromar: Zgrade – Opća tehnička regulativa i uže područje struke,
  3.5. Vlatka Rajčić: Drvene konstrukcije – Opća tehnička regulativa,
  3.6. Miljana Brkić: Hidrotehničke građevine – Opća tehnička regulativa i uže područje struke,
  3.7. Dražen Antolović: Prometne građevine – Opća tehnička regulativa i uže područje struke.

Pobliži podaci o Pripremnom seminaru mogu se dobiti na mail dgiz@dgiz.hr ili na telefon 01 4872 498.

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA

ČLAN DGIZ-a

POTREBNO JE IZDATI PONUDU

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

1 + 12 =