STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA REVIZORE CESTOVNE SIGURNOSTI

– održat će se 27. i 28.11.2023.

 

Program seminara obuhvaća:

– iskustva u provođenju revizije cestovne sigurnosti u zemljama EU,

– propise, smjernice i norme iz područja cestovne sigurnosti,

– analizu i ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu u kod izrade projekne dokumentacije,

– analizu i ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu u fazi gradnje, prije  puštanja ceste u promet i u početnoj fazi korištenja ceste,

– sigurnosno ocjenjivanje dionica s velikim brojem prometnih nesreća,

– utjecaj signalizacije na cestovnu sigurnost,

– revizori cestovne sigurnosti.

 

POLAZNICI seminara  su:

  1. STRUČNJACI GRAĐEVINSKE I PROMETNE STRUKE:
  • Osobe koje su zainteresirane za ishođenje ovlaštenja za revizore cestovne sigurnosti kako bi se upoznali sa osnovnom materijom i stekli osnovno  znanje iz tog područja,
  • Osobe zaposlene u ovlaštenim pravnim osobama na području  projektiranja u prometu, revidiranja ili recenziranja prometnih projekata ili izrade prometno sigurnosnih analiza, odnosno  analiza nesreća na cestama,
  • Polaznici mogu biti sve zainteresirane fizičke osobe u svrhu stjecanja i proširenja znanja iz ovog područja i kvalitetnijem pristupu sigurnosti prometa kod projektiranja, nadzora i izvođenja prometnica U svrhu cjeloživotnog obrazovanja i stručnog uključivanju za potrebe šire zajednice.

 

  1. INVESTITORI PROMETNICA:

U svrhu cjeloživotnog  obrazovanja koji žele upoznati zakonsku regulativu iz područja sigurnosti prometa, program građenja i održavanja javnih cesta, strategiju razvoja prometa, izradu stručne podloge za prostorno planske dokumente.

  1. UPRAVITELJI DRŽAVNIH, ŽUPANIJSKIH, LOKALNIH I GRADSKIH CESTA:

Koji žele upoznati zakonsku regulativu iz područja sigurnosti prometa i cesta, program građenja i održavanja javnih cesta u svrhu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu, strategiju razvoja prometa.

Seminar se vrednuje s 18 bodova iz građevno-tehničke regulative. Seminar će se održati u prostorijama DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6 s početkom  u 11 sati.

 

KOTIZACIJA IZNOSI:        331,80 EUR

i uključuje sudjelovanje na predavanju, materijale s predavanja te osvježenje.

Kotizacija se uplaćuje na IBAN račun DGIZ-a, HR8923600001101419024, poziv na broj 27-11-2023

 

Prijave i informacije: DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6, I  kat – soba 24, tel: 01 4872- 498, e-mail: dgiz@dgiz.hr; www.dgiz.hr

RASPORED PREDAVANJA:

1. dan – od 9 sati:

Novosti na području revizije u zemlji i inozemstvu

-Novosti i spoznaje u području sigurnosti prometa u razdoblju od posljednjeg osposobljavanja ili usavršavanja

-Novosti u području revizije u razdoblju od posljednjeg osposobljavanja ili usavršavanja

predavač: mr. sc. Mirjana Mašala-Buhin, dipl. ing. građ.

broj sati: 2

Novosti u području zakonodavstva, propisa i tehničkih specifikacija

-Novi zakoni i propisi i tehničke specifikacije iz područja prometa koje su stupile na snagu u razdoblju od posljednjeg osposobljavanja ili usavršavanja

-Zakoni i propisi i tehničke specifikacije iz područja prometa koje su u izradi ili pripremi

predavač: Neven Kovačević, dipl. ing. građ.

broj sati: 2

Važeće norme, specifikacije i smjernice

-Pregled svih trenutno važećih normi, specifikacija i smjernica iz područja sigurnosti prometa u Republici Hrvatskoj

-Pregled normi, specifikacija, smjernica i sličnih dokumenata u zemljama Europske unije

predavači: mr.sc. Slobodan Kljajić, dipl.ing.prom. i mr. sc. Igor Bukvić, dipl.ing.građ.

broj sati: 2

PRAKTIČNI DIO:

Praktični primjeri mjera za poboljšanje sigurnosti

-Primjeri dobre prakse za povećanje sigurnosti prometa u Republici Hrvatskoj

-Primjeri dobre prakse za povećanje sigurnosti prometa u zemljama Europske unije i u svijetu

-Primjeri kvalitetno izrađenih revizija

-Primjeri kvalitetno provedenih postupaka NSM

predavači: mr. sc. Mirjana Mašala-Buhin, dipl. ing. građ., mr.sc. Slobodan Kljajić, dipl.ing.prom. i mr. sc. Stjepan Kralj, dipl. ing. građ.

broj sati: 3

2. dan – od 9 sati:

Rasprave o iskustvima kandidata u reviziji

-Prezentacija problema koje su kandidati imali u postupcima revizije

-Prezentacije dobrih iskustava koje su kandidati imali u postupcima revizije

-Prijedlozi poboljšanja sustava revizije cesta 

-Iskustva iz Europske Unije (EU)

predavači: mr. sc. Mirjana Mašala-Buhin, dipl. ing. građ., mr. sc. Stjepan Kralj, dipl. ing. građ., Neven Kovačević, dipl. ing. građ. i mr. sc. Slaviša Rajič, dipl.ing.građ.

broj sati: 3

Grupna radionica

-Izrada RSIA izvješća

-Izrada RSA izvješća

-Izrada sigurnosnog ocjenjivanja opasne dionice (NSM)

predavači: mr. sc. Mirjana Mašala-Buhin, dipl. ing. građ., mr. sc. Stjepan Kralj, dipl. ing. građ. i mr. sc. Slobodan Kljajić, dipl.ing.prom.

broj sati: 6

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

9 + 10 =