SEMINAR O REVIZIJI CESTOVNE SIGURNOSTI

 

Program seminara obuhvaća:

– iskustva u provođenju revizije cestovne sigurnosti u zemljama EU,

– propise, smjernice i norme iz područja cestovne sigurnosti,

– analizu i ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu u kod izrade projekne dokumentacije,

– analizu i ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu u fazi gradnje, prije  puštanja ceste u promet i u početnoj fazi korištenja ceste,

– sigurnosno ocjenjivanje dionica s velikim brojem prometnih nesreća,

– utjecaj signalizacije na cestovnu sigurnost,

– revizori cestovne sigurnosti.

 

POLAZNICI seminara  su:

  1. STRUČNJACI GRAĐEVINSKE I PROMETNE STRUKE:
  • Osobe koje su zainteresirane za ishođenje ovlaštenja za revizore cestovne sigurnosti kako bi se upoznali sa osnovnom materijom i stekli osnovno  znanje iz tog područja,
  • Osobe zaposlene u ovlaštenim pravnim osobama na području  projektiranja u prometu, revidiranja ili recenziranja prometnih projekata ili izrade prometno sigurnosnih analiza, odnosno  analiza nesreća na cestama,
  • Polaznici mogu biti sve zainteresirane fizičke osobe u svrhu stjecanja i proširenja znanja iz ovog područja i kvalitetnijem pristupu sigurnosti prometa kod projektiranja, nadzora i izvođenja prometnica U svrhu cjeloživotnog obrazovanja i stručnog uključivanju za potrebe šire zajednice.

 

  1. INVESTITORI POMETNICA:

U svrhu cjeloživotnog  obrazovanja koji žele upoznati zakonsku regulativu iz područja sigurnosti prometa, program građenja i održavanja javnih cesta, strategiju razvoja prometa, izradu stručne podloge za prostorno planske dokumente.

  1. UPRAVITELJI DRŽAVNIH, ŽUPANIJSKIH, LOKALNIH I GRADSKIH CESTA:

Koji žele upoznati zakonsku regulativu iz područja sigurnosti prometa i cesta, program građenja i održavanja javnih cesta u svrhu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu, strategiju razvoja prometa.

Seminar se vrednuje s 8 bodova iz  građevno-tehničke regulative. Seminar će se održati u prostorijama DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6 s početkom  u 11 sati.

 

4.KOTIZACIJA:

KOTIZACIJA IZNOSI:         1.000,00 + PDV=   1.250,00 kn

– za članove DGIZ-a              800,00 + PDV=   1.000,00 kn

i uključuje sudjelovanje na predavanju, materijale s predavanja te osvježenje.

Kotizacija se uplaćuje na IBAN račun DGIZ-a, HR8923600001101419024, poziv na broj 27-03-2019

 

Prijave i informacije: DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6, I  kat – soba 24, tel: 01 4872- 498,    faks: 01 4872 516.

e-mail: dgiz@dgiz.hr; www.dgiz.hr

RASPORED PREDAVANJA:

 27. ožujak 2019.:

10,30 – 11,00 h    Registracija sudionika

11,00 – 12,10 Revizija cestovne sigurnosti prema Direktivi 2008/EC i važećoj hrvatskoj regulativi (RSIA,RSA)

Područje primjene, zakoni RH temeljeni na Direktivi, RH Propisi, smjernice i norme iz područja cestovne sigurnosti. 

– mr. sc. Mirjana Mašala-Buhin, dipl. ing. građ.

12,10 – 12,30 h  Revizori cestovne sigurnosti

 Izobrazba i način stjecanja ovlaštenja

– mr. sc. Mirjana Mašala-Buhin, dipl. ing. građ.

12,30 – 12,45 h – Pauza za kavu 

12,45 – 13,30 h  Inspekcija postojećih cesta RSI

Svrha pregleda sigurnosti cesta, utjecaj na vozače i ostale učesnike, analiza podataka o prometnim nesrećama.

–  mr. sc. Stjepan Kralj dipl. ing. građ.

13,30 – 14,15 h   Elementi sigurnosti prometa u fazi projektiranja cesta

Provođenje revizije u fazi projektiranja, dosadašnja praksa. Definicije i ciljevi sigurnosti, postupak izrade RSA.

–  mr. sc. Stjepan Kralj dipl. ing. građ.

14,15 – 14,40 h Sigurnost ocjenjivanja dionice s velikim brojem prometnih nesreća

 –   mr. sc. Slobodan Kljaić, dipl. ing. prom.

15,15 – 16,00 h  Elementi sigurnosti prometa u fazi projektiranja raskrižja

Prometne radnje u zoni križanja, tokovi i preglednost u zoni križanja. Kružni tok, križanje u više razina.

–   Neven Kovačević, dipl. ing. građ.

16,00 – 16,20 h  Elementi sigurnosti prometa u fazi građenja cesta

Propisi, obveze učesnika, kontrola kvalitete, namjena i izrada prometnog elaborate za ceste.

–   Neven Kovačević, dipl. ing. građ.

16,20 – 16,30 h – Pauza za kavu 

16,30 – 17,15 h  – Elementi sigurnosti prometa u fazi uporabe i održavanja ceste

Osnovne značajke, propisi i regulativa. Signalizacija i opremanje te provođenje revizije iste. e sustava gospodarenjem energijom, obveze i zaduženja javnog sektora u provođenju

– mr. sc. Slaviša Raič dipl. ing. građ.

17,15 – 18,00 h – Utjecaj prometne sigurnosti na cestovnu sigurnost

Metodologije mjerenja, Sustav ocjenekvalitete i stanja prometnica. Uloga upravljanjem održavanja cesta.

– mr. Igor Bukvić,  dipl. ing. građ.

 

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

11 + 2 =