Radionica – BIM planovi oplate i armature u Allplanu

(predavači: Tibor Maričević, mag.ing.aedif. i Ivan Derežić, bacc.ing.aedif.)

Vrijeme održavanja seminara:

 11.7.2022.

  • 09h-12h – prvi dio

12.7.2022.

  • 09h-12h – drugi dio

Mjesto održavanja seminara: Zagreb, objavit će se naknadno, + online

Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

BIM projektiranje je donijelo sa sobom bržu i točniju izradu nacrta oplate i armature. U ovom dijelu izrade izvedbene dokumentacije, Allpllan može puno napraviti sam, samo se treba poznavati ispravno služenje ovim alatom. Ovih uloženih šest sati u seminar vratit će Vam se u prvom tjednu rada u Allplanu, jer ćete toliko biti brži u izradi planova oplate i armature. Seminar nije teoretski, nego je praktičan. Odmah se uključujete u korištenje.

Sadržaj seminara:

  • Uvod i upoznavanje sa softverom Allplan Engineering.
  • Kreiranje strukture građevine. Crtanje zidova, otvora i ploča. Kotiranje i izrada planova oplate s presjecima. Kreiranje nacrta, proračuni količina i dokaznica mjera.
  • Armiranje konstruktivnih elemenata (stup, greda, zid, ploča), kreiranje sheme armature, te kreiranje izvještaja.
  • Automatsko armiranje preko PhytonParts-a elemenata, kreiranje nacrta i eksport u PDF. Prikaz importa armature iz drugih softvera (SCIA, FRILO).

*Za edukaciju je potrebno ponijeti svoje laptope i osigurati si ALLPLAN 2022 Download Free Trial te je potrebno instalirati softver na svoj laptop.

*Zahtjeve sustava za Allplan 2022 i provjeru konfiguracije svog računala provjerite preko LINKA.

**Napomena: ako ste iskoristili svoju ALLPLAN 2022 TRIAL verziju, molimo Vas da nas kontaktirate na hotline@baldinistudio.hr.

 Cijena seminara:

Za članove DGIZ-a: PROMO – 175,00 +PDV=218,75 kuna

Za ostale polaznike: 600,00+PDV=750,00 kuna

Kotizacija se uplaćuje na IBAN DGIZ-a HR8923600001101419024, poziv na broj 11-07-2022

PRIJAVA NA RADIONICU

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

6 + 7 =