AKTUALNI STRUČNI SEMINARI:

 

 

 

On line Stručni seminar:

“ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA –

INVESTICIJE I ODRŽAVANJE

– održat će se u listopadu, a uskoro više informacija

 

Raspored predavanja:

8,45 – 9,00 h:         Spajanje preko ZOOM-a

Popis tema i predavača:
1. „Regulativa u projektima željezničke infrastrukture“; autor i predavač: Ljiljana Berc
2. „Regulativa u projektima željezničke infrastrukture-primjena u praksi“; autor i predavač: Snježana Špehar
3. „Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani-Vinkovci“; autor i predavač: Marko Hoić
4. „Praćenje ispravnosti konstruktivnih elemenata gornjeg ustroja pruge“; autor i predavač: Hrvoje Kostelić
5. „Problematika održavanja željezničke infrastrukture“; autor i predavač: Damir Ćavar
6. „Suvremeni pristup održavanju željezničke infrastrukture“; autor i predavač: Neno Kladarić
7. „Kontrola pripreme i provedbe velikih infrastrukturnih projekata“; autor i predavač: dr.sc. Ivana Burcar Dunović

14,45 – 15,15 h:     Pitanja i odgovori

 

Kotizacija seminara: 600 kn / 80€,

– za članove DGIZ-a: 500 kn / 66€.

 

Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024

Model: 00, poziv na broj: 26-05-2022

 

Prijave niže dolje ili preko e-maila dgiz@dgiz.hr

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

12 + 7 =