AKTUALNI STRUČNI SEMINARI:

 

 

 

On line Stručni seminar:

“ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA –

INVESTICIJE I ODRŽAVANJE

– održat će se 29. travnja 2021. godine, od 9.00h do 15,15h

 

Raspored predavanja:

8,45 – 9,00 h:         Spajanje preko ZOOM-a

9,00 – 9,45 h:        Osiguranje željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza na željezničkoj mreži – autorica i predavačica Snježana Špehar, dipl. ing. građ.

9,45 – 10,30 h:       Održavanje željezničko-cestovnih prijelaza – autori: Bruno Bušić, Ivo Blažević, Damir Vicković; – predavač Bruno Bušić, mag. ing. aedif.

10,30 – 10,45 h:     PAUZA

10,45 – 11,30 h:     Tehničke specifikacije za interoperabilnost željezničkog sustava – autorica i predavačica Snježana Krznarić, dipl. ing. građ.

11,30 – 12,15 h:     Održavanje željezničke infrastrukture u RH-prikaz, izazovi, ograničenja – autor i predavač Neno Kladarić, dipl. ing.

12,15 – 13,00 h:     Rješenje hidroizolacije pomoću geomembrana i bentonitnog tepiha–  autor i predavač Damir Vicković, dipl. ing. građ.

13,00 – 13,15 h:     PAUZA

13,15 – 14,00 h:     Kontrola pripreme i provedbe velikih infrastrukturnih projekata – autorica  i predavačica dr.sc. Ivana Burcar Dunović, dipl. ing. građ.

14,00 – 14,45 h:     Planiranje i provedba prednjih faza EU projekata željezničke infrastrukture –  autor i predavač Damir Ćavar, dipl. ing. građ.

14,45 – 15,15 h:     Pitanja i odgovori

 

Kotizacija seminara: 600 kn + pdv = 750,00 kn

– za članove DGIZ-a: 500 kn + pdv = 625,00 kn

 

Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024

Model: 00, poziv na broj: 29-04-2021

 

Prijave niže dolje ili preko e-maila dgiz@dgiz.hr

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

13 + 13 =