AKTUALNI STRUČNI SEMINARI

 

I. GRAĐEVNO – TEHNIČKA REGULATIVA

 – prostorni planovi, projekti, dozvole i gradnja, obvezni odnosi

RADI VELIKOG INTERESA PONAVLJAMO STRUČNI SEMINAR

 

DATUM ODRŽAVANJA SEMINARA: utorak 05. 03. 2019.g. u 8,30 sati

 

Društvo građevinskih inženjera Zagreb (DGIZ) organizira 05. ožujka 2019.g.  stručni seminar koji će se održati u zgradi HIS-a, Berislavićeva br. 6 u Zagrebu.

 

Za članove DGIZ-a kotizacija s PDV-om iznosi 700,00 kn, a za nečlanove 800,00 kn.

Kotizaciju treba uplatiti najkasnije do 04. ožujka 2019.g. na žiro račun DGIZ-a: 2360000-1101419024 OIB: 08954544114 s pozivom na broj: 05-03-2019.

Polaznik seminara treba donijeti na seminar potvrdu o uplati kotizacije.

Informacije se mogu dobiti: na tel. i fax DGIZ-a 01 4872 498.

Polaznik stručnog seminara ostvaruje 7 bodova iz građevno-tehničke regulative.

Prijave online ili na e-mail: dgiz@dgiz.hr

Voditelj stručnog seminara je Ivan Kovačić, dipl.ing.građ.

II. 8. SAVJETOVANJE O SAVI

– SAVJETOVANJE O SLIVU RIJEKE SAVE –

AKTUALNA PROBLEMATIKA

Pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović

Inicijator 8. Savjetovanja

Udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora SLAP, Grad Zgreb i Društvo građevinskih inženjera Zagreb.

Vrijeme i mjesto održavanja 8. Savjetovanja

Zagreb, 07. i 08. ožujak 2019., Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14

Fakultativni obilazak uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba ZOV

Drugog dana savjetovanja organizirati će se fakultativni obilazak uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba ZOV.

Stručno usavršavanje

Ovo savjetovanje uvršteno je u program stručnog usavršavanja za sve tehničke struke i vrednuje se sa 12 bodova. Molimo da unutar prijave za Savjetovanje naznačite ukoliko trebate potvrdu o stručnom usavršavanju.

Kotizacija

Sudjelovanje na Savjetovanju je otvoreno zainteresiranoj javnosti bez kotizacije osim onih sudionika kojima se izdaje potvrda o stručnom usavršavanju. Za njih je kotizacija 200 kn i uplaćuje se na žiro račun. IBAN HR9424840081106082188, Raiffeisen BANK, Udruga SLAP, 10020 Zagreb, Froudeova 36.

Prijave i dodatne informacije

Molimo prijave za Savjetovanje na mail adresu: savjetovanje.sava@gmail.com  

Dodatne informacije: www.slap-cro.org 

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

1 + 3 =