Ciljevi DGIZ-a

Ciljevi DGIZ-a su promicanje, razvoj i unaprjeđenje graditeljske struke te promicanje etike inženjerskog poziva.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi DGIZ-a su:

 • poticanje članova na međusobnu razmjenu iskustava i mišljenja,
 • organiziranje cjeloživotnog stručnog usavršavanja,
 • razvijanje stvaralačke inicijative radi promicanja i razvoja graditeljske djelatnosti,
 • poticanje i podržavanje članova u stručnom i znanstveno – istraživačkom radu na području graditeljstva,
 • podržavanje inicijativa za zaštitu čovjekova okoliša, zdravlja i zaštite na radu,
 • surađivanje s organizacijama koje se bave djelatnošću važnom za graditeljstvo,
 • surađivanje sa sličnim organizacijama inženjera u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
 • iznošenje stručnih stajališta o projektima, elaboratima, analizama, razvojnim planovima, tehničkoj regulativi, stručnom obrazovanju na području graditeljstva i sl.,
 • izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija,
 • organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, predavanja, simpozija, radionica, savjetovanja i sl. u području graditeljstva,
 • organiziranje prigodnih skupova i društvenih druženja za članove i goste.