O STRUČNIM SEMINARIMA

DGIZ već više od 55 godina održava stručne seminare radi cjeloživotnog stručnog usavršavanja građevinskih stručnjaka.

MJESTO ODRŽAVANJA

Seminari se održavanju u prostorijama Društva građevinskih inženjera Zagreb, Berislavićeva 6 u Zagrebu.

PRIJAVE

Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti i poslati prijavnicu.

KOTIZACIJA

Kotizacija je obvezna za svakog polaznika, a uplatu treba izvršiti najkasnije 3 (tri) dana prije početka seminara na IBAN račun DGIZ-a HR8923600001101419024, s pozivom na broj datuma održavanja seminara.

Polaznik seminara dužan je na seminar donijeti potvrdu o uplati kotizacije.

Prijavljenim kandidatima ne šaljemo pozive.

Voditeljica Stručnog odbora DGI Zagreb:

Mr. sc. Nada Marđetko Škoro, dipl. ing. građ.