Sadržaj programa izobrazbe – MODUL 1

R.

br.

Sadržaj programa Predavači Sati nastave
1.

UVOD – ENERGETSKO CERTIFICIRANJE U HRVATSKOJ:

osnovne postavke i ciljevi, sadržaj implementacije, način provođenja

Nada Marđetko Škoro,
Vladimir Šimetin,
Željko Štromar,
Igor Balen
3
2.

TEHNIČKA REGULATIVA:

propisi vezani uz sustav toplinske zaštite, sustavi grijanja, sustavi pripreme tople vode, sustavi daljinskog grijanja i hlađenja, sustavi obnovljivih izvora energije te potrošnja el. energije za elektromotorne pogone i rasvjetu.

Nada Marđetko Škoro,
Vladimir Šimetin,
Željko Štromar,
Igor Balen
2
3.

OSNOVE ENERGETIKE I FIZIKE ZGRADE:

osnovno kretanje zraka, topline, vlage, mjerne jedinice, fizikalne procese u građevnim dijelovina, izvore energije i vrste goriva, sustav regulecije i aplikacijske sheme.

Mateo Biluš,
Zoran Veršić,
Vladimir Šimetin,
Željko Štromar
3
4.

OSNOVE ZGRADARSTVA, IZVEDBA ZGRADA:

minimalna procijenjena obilježja za zgrade, tipologiju izgradnje i njihovu podjelu, materijale, analizu zgrada i građevnih dijelova, slaganje sastava građevnih dijelova, toplinske mostove.

Mateo Biluš,
Zoran Veršić
10
5.

SUSTAVI GRIJANJA:

klasični izvori energije, obnovljivi izvori energije, ispitivanja i pregled sustava, proračun toplinske energije za grijanje, za pripremu potrošne tople vode, proračun toplinskih gubitaka sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode i rasvjetu u zgradarstvu.

Petar Donjerković,
Igor Balen,
Ivan Cetinić
16
6.

PRIPREMA PODATAKA, IZNALAŽENJE FIZIKALNIH ENERGETSKIH VRIJEDNOSTI I PRIMJENA RAČUNALNOG PROGRAMA:

podjela zgrada na temperaturne zone, definiranje grijanih i negrijanih dijelova zgrade, utvrđivanje podataka o izvorima energije i sustavima koji ih primjenjuju, primjere proračuna na računalu.

Vladimir Šimetin,
Željko Štromar,
Igor Balen
5
7. IZRADA IZVJEŠĆA Vladimir Šimetin,
Željko Štromar,
Igor Balen
1