Sadržaj programa izobrazbe –                                    MODUL 1

 

Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
1.

UVOD – ENERGETSKO CERTIFICIRANJE U HRVATSKOJ

Osnove postavke i ciljevi, sadržaj implementacije, način provođenja

Nada Marđetko Škoro
Vladimir Šimetin
Željko Štromar
Igor Balen
3
2. TEHNIČKA REGULATIVA – propisi vezani uz sustav toplinske zaštite, sustavi grijanja, sustavi pripreme tople vode, sustavi daljinskog grijanja i hlađenja, sustavi obnovljivih izvora energije te potrošnja el. energije za elektromotorne pogone i rasvjetu. Nada Marđetko Škoro
Vladimir Šimetin
Željko Štromar
Igor Balen
2
3. OSNOVI ENERGETIKA I FIZIKE ZGRADE- osnovno kretanje zraka, topline, vlage, mjerne jedinice, fizikalne procese u građevnim dijelovina, izvore energije i vrste goriva, sustav regulecije i aplikacijske sheme. Jasenka Bertol-Vrček
Mateo Biluš
Zoran Veršić
Vladimir Šimetin
Željko Štromar
3
4. OSNOVI ZGRADARSTVA, IZVEDBA ZGRADA – minimalna procijenjena obilježja za zgrade, tipologiju izgradnje i njihovu podjelu, materijale, analizu zgrada i građevnih dijelova, slaganje sastava građevnih dijelova, toplinske mostove. Jasenka Bertol-Vrček
Mateo Biluš
Zoran Veršić
10
5. SUSTAVI GRIJANJA- klasični izvori energije, obnovljivi izvori energije, ispitivanja i pregled sustava, proračun toplinske energije za grijanje, za pripremu potrošne tople vode, proračun toplinskih gubitaka sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode i rasvjetu u zgradarstvu Petar Donjerković
Igor Balen
Ivan Cetinić
16
6. PRIPREMA PODATAKA, IZNALAŽENJE FIZIKALNIH ENERGETSKIH VRIJEDNOSTI I PRIMJENA RAČUNALNOG PROGRAMA – podjela zgrada na temperaturne zone, definiranje grijanih i negrijanih dijelova zgrade, utvrđivanje podataka o izvorima energijei sustavima koji ih primjenjuju, primjere proračuna na računalu Vladimir Šimetin
Željko Štromar
Igor Balen
5
7. IZRADA IZVJEŠĆA Vladimir Šimetin
Željko Štromar
Igor Balen
1