STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA REVIZORE CESTOVNE SIGURNOSTI

– PRIJAVA NA IZOBRAZBU

 

MJESTO ODRŽAVANJA

 1. DGIZ, Berislavićeva 6, Zagreb
 1. TERMIN ODRŽAVANJA
  • 5 dana predavanja – ukupno 36 sati
  • TERMIN ĆE SE OBJAVITI NAKNADNO

Nositelj programa zadržava pravo odgode termina održavanja zbog malog broja prijavljenih polaznika, manje od 5 polaznika.

 1. IMENA PREDAVAČA
  1. mr. sc. Mirjana Mašala-Buhin, dipl. ing. građ.
  2. mr. sc. Stjepan Kralj, dipl. ing. građ.
  3. mr. sc. Slobodan Kljajić, dipl. ing. prom.
  4. mr. sc. Slaviša Rajič, dipl.ing. građ
  5. Neven Kovačević, dipl.ing. građ.
  6. mr. Igor Bukvić, dipl.ing.građ.
 1. TERMIN ODRŽAVANJA PISMENOG ISPITA
  30 dana po završetku predavanja
 1. TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE

Cijena s polaganjem ispita neto 15.000,00 kuna.

Cijena za članove DGIZ-a s polaganjem ispita neto 12.000,00 kuna.

Polaznici koji žele pohađati samo predavanja bez polaganja ispita, odnosno oni polaznici koji nisu zainteresirani ili ne zadovoljavaju uvjete za  ishođenja suglasnosti za revizora cestovne sigurnosti, ostvaruju pravo na nižu kotizaciju u neto iznosu 7.500,00 kuna.

Plaćanje na DGIZ, IBAN HR8923600001101419024, poziv na broj: 22-10-2019.

Polaznici, uz prijavu na izobrazbu, trebaju dostaviti diplomu, dokaz o najmanje 10 godina radnog iskustva u struci stečeno nakon završenog odgovarajućeg studija te dokaz o referentnim radovima o na području projektiranja u prometu, revidiranja ili recenziranja prometnih projekata ili izrade prometno sigurnosnih analiza, odnosno analiza nesreća na cestama za najmanje deset projekata ili studija (dokazi se prilažu u obliku potvrde poslodavca ili naručitelja projekta).

U kotizaciju su uključena predavanja iz teorijskog i praktičnog dijela u trajanju od 36 sati sukladno  programu odobrenom od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. materijali s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku,  te osvježenja u pauzi.

Cijena uz sve navedeno uključuje i troškove organiziranja ispita i rad ispitne komisije – polaganje ispita.

 1. BODOVANJE
  Svi polaznici dobivanju uvjerenje o pohađanju izobrazbe i ostvaruju pravo na 36 bodova.
 1. OPĆE NAPOMENE
  Maksimalni broj polaznika je 20. Ukoliko se prijavi više od 20 kandidata prednost imaju oni koji su prije izvršili uplatu kotizacije.

PRIJAVNICA ZA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA :

2 + 12 =