SADRŽAJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI

  

OSNOVNO OSPOSOBLJAVANJE

Osnovno osposobljavanje revizora je osposobljavanje kandidata za polaganje revizorskog ispita te stjecanje licence ovlaštenog revizora. Osposobljavanje traje 36 sati. Podijeljeno je na teorijski i praktični dio. Teorijski dio traje 24 sata, a praktični 12 sati.

 

Teorijski dio obuhvaća:

  • iskustva u provođenju revizije cestovne sigurnosti u zemljama EU,
  • propise, smjernice i norme iz područja cestovne sigurnosti,
  • analizu i ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu u fazi izrade prometne studije, prometnog elaborata, idejnog prometnog rješenja ceste ili studije opravdanosti izgradnje ceste,
  • analizu i ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu u fazi idejnog projekta, fazi glavnog i izvedbenog projekta, fazi prije puštanja ceste u promet i u početnoj fazi korištenja ceste.

Praktični dio obuhvaća:

  • izradu primjera izvješća o ocjeni utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu (studija ili idejno prometno rješenje ceste),
  • izradu primjera izvješća o reviziji cestovne sigurnosti za razinu idejnog, glavnog ili izvedbenog projekta, izvješća o cestovnoj sigurnosti za cestu prije puštanja u promet, ili izvješće cestovne sigurnosti u početnom razdoblju korištenja ceste,
  • primjer sigurnosnog ocjenjivanja jedne dionice TEM ceste s velikim brojem nesreća.

  

RASPORED PREDAVANJA (teme i predavači):

Teorijski dio:

1. dan- 6,5 sati

1. Osnovne postavke Direktive 2008/96/EC i revizija cestovne sigurnosti s iskustvima iz država EU

Predavanje 1 sat – mr.sc. Mirjana Mašala Buhin, dipl.ing,građ.

2. Propisi, smjernice i norme iz područja cestovne sigurnosti

Predavanje 1 sat – mr.sc. Mirjana Mašala Buhin, dipl.ing,građ.

3. Analiza i ocjena utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu u fazi prometne studije, prometnog elaborata, idejnog prometnog rješenja ceste ili studije opravdanosti izgradnje (RSIA)
Predavanje 2 sata – mr.sc. Mirjana Mašala Buhin, dipl.ing,građ.

4. Analiza i ocjena utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu u fazi idejnog projekta, fazi glavnog i izvedbenog projekta, fazi prije puštanja ceste u promet i početnoj fazi korištenja ceste (RSA)
Predavanje 2,5 sata – mr.sc. Mirjana Mašala Buhin, dipl.ing,građ.

2. dan – 6 sati
5. Sigurnosno ocjenjivanje dionica s velikim brojem prometnih nesreća
Predavanje 3 sata – mr.sc. Slobodan Kljajić, dipl.ing.prom.

6. Inspekcija postojećih cesta, RSI
Predavanje 3 sata – mr.sc. Stjepan Kralj dipl.ing.građ, Neven Kovačević, dipl.ing,građ.

3. dan- 6 sati

7. Elementi sigurnosti prometa u fazi projektiranja cesta

Predavanje 3 sata – mr.sc. Mirjana Mašala Buhin, dipl.ing.građ. i Stjepan Kralj, dipl.ing.građ.

8. Elementi sigurnosti prometa u fazi projektiranja cesta s naglaskom na cestovna križanja

Predavanje 3 sata – Neven Kovačević, dipl.ing.građ.

9. Elementi sigurnosti prometa u fazi gradnje cesta

Predavanje 1 sata – Neven Kovačević, dipl.ing,građ.

4. dan- 5,5 sati

10. Elementi sigurnosti prometa u fazi uporabe i održavanja cesta

Predavanje 3 sata – mr.sc. Slaviša Rajič, dipl.ing.građ.

11. Utjecaj prometne signalizacije na sigurnost prometa

Predavanje 2,5 sata – Igor Bukvić, dipl.ing.građ.

Praktični dio:

12. Izrada primjera izvješća o ocjeni utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu (studija ili idejno prometno rješenje ceste) RSIA

Praktični dio 3 sata – mr.sc. Mirjana Mašala Buhin, dipl.ing,građ.

13. Izrada primjera izvješća o reviziji cestovne sigurnosti (RSA) (idejni, glavni ili izvedbeni projekt ili izvješće o stanju sigurnosti na cesti prije puštanja u promet te u početnoj fazi korištenja ceste

Praktični dio 3 sata – mr.sc. Stjepan Kralj, dipl.ing.građ., mr.sc. Mirjana Mašala Buhin, dipl.ing,građ., Igor Bukvić, dipl.ing.građ.

14. Primjer sigurnosnog ocjenjivanja jedne dionice TEM ceste s velikim brojem nesreća

15. Priprema za ispit