Postanite naš član i sudjelujte u promicanju građevinske struke, kroz razne aktivnosti i druženja.

PRISTUPNICA

STRUKA:

ŽELIM PRIMATI ČASOPIS GRAĐEVINAR U TISKANOM OBLIKU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

13 + 1 =

ČLANSTVO

Članstvo u DGIZ-u je dobrovoljno, a članom može postati građevinski inženjer i tehničar, student građevinarstva, kao i inženjer i tehničar druge struke ako radi u građevinarstvu te pravna osobe koja se bavi graditeljstvom.

Osoba zainteresirana za prijem u članstvo ispunjava prijavnicu i dostavlja u DGIZ.

Pravna osoba zainteresirana za prijem u redovito članstvo zahtjevu prilaže odluku osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe o imenovanju predstavnika pravne osobe u DGIZ-u. Predstavnik pravne osobe mora biti poslovno sposobna fizička osoba.

Redoviti članovi DGIZ imaju sljedeća prava:

 • birati i biti birani u sva tijela DGIZ-a,
 • sudjelovati u radu pojedinih tijela DGIZ-a u stručnim, društvenim, gospodarskim, kadrovskim i ostalim pitanjima te predlagati mjere za poboljšanje rada DGIZ-a,
 • biti informirani o aktivnostima DGIZ-a,
 • sudjelovati u nadzoru rada DGIZ-a,
 • usavršavati vlastita stručna znanja te sudjelovati u stručnim i društvenim aktivnostima,
 • koristiti povlastice i sredstva DGIZ-a u propisanom opsegu i veličini,
 • redovito primati časopis “Građevinar”,
 • dobiti uvid u popis članova DGIZ-a na zahtjev.

Redoviti članovi DGIZ-a imaju sljedeće obveze i odgovornosti:

 • aktivno raditi na ostvarivanju ciljeva i zadataka DGIZ-a,
 • sudjelovati u dogovorenim organiziranim aktivnostima,
 • u obavljanju djelatnosti DGIZ-a poštivati odredbe zakona, drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata DGIZ-a,
 • provoditi odluke i zaključke pojedinih tijela DGIZ-a,
 • imenovati svog predstavnika za rad u DGIZ-u (samo za pravne osobe),
 • redovito plaćati članarinu.