ON LINE

Izobrazba osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada – Modul 1

održat će se od 10.-12.04./17.-19.04.2024. godine

TERMIN ODRŽAVANJA IZOBRAZBE

Izobrazba će trajati ukupno 6 dana, raspoređenih u 2 tjedna, na dane od 10.-12.04., te od 17.-19.04.2024.
Ukupno će se održati 36 sati on line predavanja + 4 sata ispit.

TERMIN ODRŽAVANJA PISMENOG ISPITA

15 dana po završetku predavanja

TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA SEMINAR:

550 €,

a za članove DGIZ-a 480€.

U cijeni izobrazbe uključena su sva on line predavanja, materijali koji se dobivaju e-mailom te polaganje pismenog ispita.

Kotizaciju treba uplatiti na IBAN: HR8923600001101419024, OIB: 08954544114, MODEL: 00, poziv na broj: 10-04-2024.

Tko su polaznici obuke:

Polaznici mogu biti sve zainteresirane fizičke osobe u svrhu stjecanja i proširenja znanja iz ovog područja, a posebno osobe arhitektonske, građevinske, strojarske i elektrotehničke struke.

Pravo na polaganje ispita i ishođenja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja imaju polaznici koji ispunjavanju uvjete propisane člankom 7., stavka 2, alineja 1. i 2. Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (“Narodne novine” broj 81/12, 64/13).

Provođenje programa izobrazbe:

Za način povođenja programa izobrazbe, uvjeti i način održavanja obuke, provjere znanja osoba koje prolaze program osposobljavanja i usavršavanje, Društvo građevinskih inženjera Zagreb propisalo je Pravila.

Prijava za pohađanje MODULA 1:

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

11 + 15 =