2zobrazba osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada – Modul 1

22. – 24.04.2020. godine

MJESTO ODRŽAVANJA

DGIZ Berislavićeva 6., Zagreb

TERMIN ODRŽAVANJA

22. – 24.04.2020. godine

IMENA PREDAVAČA

  • dr. sc. Jasenka Bertol-Vrček, dip.ing.arh.
  • dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh.
  • docent Mateo Biluš, dipl.ing.arh.
  • prof.dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.str.
  • dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.str.
  • dr.sc. Tomislav Veliki, dipl.ing.str.
  • Davor Perić, dipl.ing.el.
  • Silvio Novak, dipl.ing.građ.
  • Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh.
  • Toni Borković, dipl.ing.arh.

TERMIN ODRŽAVANJA PISMENOG ISPITA

15 dana po završetku predavanja

TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA SEMINAR

4.000,00 kuna + PDV, a za članove DGIZ-a 3.600,00 kuna + PDV.
uključuje prisustvovanje predavanjima, materijale s predavanja, program za proračun, ispitna pitanja, knjigu s propisima iz tehničke regulative i osvježanja u pauzi.

Cijena uz sve navedeno uključuje i polaganje ispita

Cijena kotizacije bazirana je na 15 polaznika, a DGIZ zadržava pravo na promjenu cijene kotizacije kod manjeg broja polaznika.

Kotizaciju treba uplatiti na IBAN: HR8923600001101419024, OIB: 08954544114, MODEL: 00, poziv na broj: 22-04-2020.

 

BODOVANJE

Svi polaznici ostvaruju pravo na 40 bodova iz tehničke regulative

OPĆE NAPOMENE

Maksimalni broj polaznika je 40. Ukoliko se prijavi više od 40 kandidata prednost imaju oni koji su prije izvršili uplatu kotizacije. Ukoliko se prijavi manje od 20 polaznika seminar se može održati uz povećanje troškova kotizacije , ovisno o broju kandidata.

Tko su polaznici obuke:

Polaznici mogu biti sve zainteresirane fizičke osobe u svrhu stjecanja i proširenja znanja iz ovog područja a posebno osobe arhitektonske, građevinske strojarske i elektrotehničke struke

Pravo na polaganje ispita i ishođenja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja imaju polaznici koji ispunjavanj uvjete propisane člankom 7. stavka 2 alineja 1. i 2. Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (“Narodne novine” broj 81/12, 64/13)

Provođenje programa izobrazbe:

Za način povođenja programa izobrazbe, uvjeti i način održavanja obuke, provjere znanja osoba koje prolaze program osposobljavanja i usavršavanje, Društvo građevinskih inženjera Zagreb propisalo je Pravila.

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

5 + 3 =