ON LINE Interaktivna radionica:

Instaliranje i funkcioniranje termotehničkih sustava sa stajališta sigurnosti

 

U suradnji s “VOX VIVA – ustanova za obrazovanje odraslih”, organiziramo interaktivnu radionicu “Instaliranje i funkcioniranje termotehničkih sustava sa stajališta sigurnosti”:

 

Mjesto održavanja: Nastava na daljinu – ON LINE
Datum: 03.11. – 06.11.2020.
Vrijeme: 09:00 – 10:30 h

   

Program stručnog seminara:

Termo tehničke instalacije moraju biti koncipirane i napravljene na način da jamče rad u skladu s normativom za siguran rad i na način da ograničava štetu u slučaju kvara ili neke greške. Moraju biti usklađeni s aktualnim/verificiranim tehničkim stanjem i odgovarati u svim svojim dijelovima traženim kriterijima termičke, kemijske i mehaničke otpornosti. U nedostatku hrvatskih propisa mogu se koristiti strane smjernice.


Cilj radionice:
– Upoznati polaznika s problematikom pravne regulative za termotehničke instalacije sa stajališta sigurnosti,
– Prikazati pravila kod projektiranja, izvođenja, upotrebe, preinaka, obnove i održavanja termotehničkih instalacija,
– Osposobiti polaznike za dimenzioniranje potrebe toplinske snage za pojedine prostore,
– Prikazati izračune potrebnog dovoda zraka za sagorijevanje uređaja za grijanje,
– Prikazati negativne posljedice neodržavanja ili korištenja neispravnih termotehničkih instalacija.

Kome je namijenjen:

seminar je namijenjen arhitektima, projektantima, inženjerima građevine, strojarstva, elektrotehnike, stručnjacima ZOP/ZNR, INVESTITORIMA i svima zainteresiranima.


Sadržaj:
1. Hrvatsko zakonodavstvo – iz područja ZOP
2. Primjena stranih smjernica – termotehnički sustavi
3. Primjena, instaliranje i funkcioniranje termo tehničkih instalacija
4. Izračun nazivne toplinske snage na osnovu prostornih potreba
5. Izračuni promjera dimnjaka na osnovu prostornih potreba
6. Izračuni dovoljnog dovoda zraka na osnovi nazivne toplinske snage instaliranog uređaja
7. Instaliranje pogonskih uređaja prema hrvatskim normama
8. Kontrola i ispitivanje ugrađenih trošila
9. Primjeri iz prakse (obnova grada Zagreba)

Predavači: vodeći stručnjaci u području ZOP, inspektori ZOP, vatrogasni zapovjednici i sudski vještaci s dugogodišnjim iskustvom u praksi i izvođenju nastave u ustanovama za stručno obrazovanje i visokoškolskim ustanovama.
Program je vrednovan s 6 školskih sati prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje.

Troškovi kotizacije za radionicu: 

Kotizacija iznosi 1.200,00 kn + PDV = 1.500,00 kn

Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024, MODEL: 00, poziv na broj: 03-11-2020.

Za radionicu su posebno pripremljeni materijali prema kojima je moguće projektirati termotehničke instalacije.
Predavanje će se održati na daljinu. Za praćenje nastave dovoljno je omogućiti pristup internetu i imati zvučnike.

Informacije i prijave:
Za detaljne informacije možete nas kontaktirati putem telefona 091 19 27 277 ili 01/ 4872 498, te
e-maila: voxviva@voxviva.eu ili dgiz@dgiz.hr

PRIJAVA:

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA :

14 + 14 =