PRIJAVA NA ISPIT IZ MODULA 2

 

Pravo na polaganje ispita i ishođenja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja imaju polaznici koji ispunjavaju uvjete propisane člankom 7. stavka 2 alineja 1. i 2. Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (“Narodne novine” broj 81/12 i 64/13)

 

TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA POLAGANJE ISPITA 

Polaganje ispita prvi puta uključeno je u cijenu izobrazbe.

 

TROŠKOVI PONOVNOG POLAGANJA ISPITA

Troškovi ponovnog polaganja ispita iznose 1.000,00 kn.

Kotizacija se uplaćuje na račun DGIZ-a, OIB: 08954544114, IBAN: HR8923600001101419024, poziv na broj 05042018.

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA - MODUL 2

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

8 + 5 =