PRIJAVA NA ISPIT IZ MODULA 2

Pravo na polaganje ispita i ishođenja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja imaju polaznici koji ispunjavaju uvjete propisane člankom 7., stavak 2, alineja 1. i 2., Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (“Narodne novine” broj 81/12 i 64/13).

 

TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA POLAGANJE ISPITA

Polaganje ispita prvi puta uključeno je u cijenu izobrazbe.

TROŠKOVI PONOVNOG POLAGANJA ISPITA

Troškovi ponovnog polaganja ispita iznose 1.000,00 kn.

Kotizacija se uplaćuje na račun DGIZ-a, OIB: 08954544114, IBAN: HR8923600001101419024, poziv na broj datum.

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

2 + 15 =