On line Stručni seminar:

ZAŠTITA NA RADU U GRADITELJSTVU/

PRIPREMNI SEMINAR ZA

KOORDINATORE ZAŠTITE NA RADU

održat će se od 25. – 27.06.2024.

 

Seminar je namijenjen osobama koje se žele specijalizirati u području zaštite  na radu i pripremiti za polaganje stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu. Program seminara usklađen je s programom utvrđenim Pravilnikom o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (Narodne novine, broj 101/09 i 40/10).

Predavači na seminaru su istaknuti stručnjaci iz predmetnog područja.

Seminar traje 9 nastavnih sati što je istovrijedno 9 bodova građevno-tehničke regulative.

 

PROGRAM SEMINARA: 

Detaljan program objavimo naknadno, a ovo su tematske cjeline:

Zakon o prostornom uređenju i gradnji Mr. sc. Nada Marđetko Škoro, dipl. ing. građ.

Zaštita na radu

Pravilnik o privremenim gradilištima

Dražen Leš, dipl. ing.
Plan izvođenja radova Dražen Leš, dipl. ing.
Otklanjanje i smanjenje rizika na radu Dražen Leš, dipl. ing.
Dužnosti koordinatora za zaštitu na radu Dražen Leš, dipl. ing.
Elaborat zaštite na radu Dražen Leš, dipl. ing.

Voditelj seminara: Dražen Leš, dipl. ing.

 

ŠTO MORAM IMATI OD OPREME: računalo i internet.

CIJENA:
-za članove DGIZ-a: 70€,
-za sve ostale:  85€.

Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024, MODEL: 00, poziv na broj: 25-06-2024

Više o seminaru možete pročitati na: https://dgiz.hr/o-seminarima-zastite-na-radu/

Prijave na dnu ove stranice.

 

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

5 + 13 =