O PRIPREMNOM SEMINARU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU

Društvo građevinskih inženjera Zagreb (DGIZ) provodi pripremni seminar za polaganje stručnog ispita za koordinatora ZNR sustavno već 8 godina. U proteklom razdoblju naše pripreme prošlo je preko 300 inženjera. Naši predavači u 9 sati predavanja polaznike kompletno pripreme za polaganje stručnog ispita a povratne informacije naših polaznika jasno nam potvrđuju da su naši predavači dobro odradili svoj posao.

Postupak i uvjeti polaganja stručnog ispita za koordinatore ZNR definirani su Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14).

UVJETI POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA KOORDINATORE

Stručni ispit za koordinatore ZNR mogu polagati osobe koje su završile fakultet tehničkog usmjerenja (elektrotehnika, građevina, strojarstvo, arhitektura i sigurnost).

Osoba sa završenim studijem arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva i položenim stručnim ispitom iz graditeljstva mogu pristupiti polaganju ispita za koordinatora ZNR u fazi projektiranja (tkz. koordinator I) i koordinatora u fazi gradnje (tkz. koordinator II).

Osobe sa završenim stručnim studijem sigurnosti sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (posebni dio) može pristupiti polaganju stručnog ispita samo za koordinatora u fazi gradnje (tkz. koordinator II).

NAČIN PRIJAVLJIVANJA STRUČNOG ISPITA ZA KOORDINATORE

Ispit se prijavljuje Ministarstvu nadležnom za rad u pisanom obliku na propisanom obrascu (OBRAZAC SIK-1). Prijava za polaganje stručnog ispita ide u proceduru tek nakon uplate ispitne pristojbe koju kandidat mora uplatiti najkasnije 60 dana od primljene obavijesti ministarstva. Ministar rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita. Ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom od tri člana.

Stručni ispit za koordinatora zaštite na radu sastoji se od tri ispitne cjeline. Kandidat je položio stručni ispit za koordinatora zaštite na radu, ako je položio sve tri cjeline, koje su članovi komisije ocijenili s ocjenom »položio«.

SADRŽAJ PROGRAM ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA KOORDINATORE

 1. Propisi u području zaštite na radu i u području gradnje građevina
 2. Dužnosti koordinatora za zaštitu na radu
 3. Otklanjanje i smanjivanje rizika na radu
 4. Primjena pravila zaštite na radu u fazi pripreme projekta
 5. Primjena pravila zaštite na radu u fazi izvođenja projekta.

DUŽNOSTI KOORDINATORA 1

 1. koordinirati primjenu načela zaštite na radu
 2. izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova
 3. izraditi ili dati izraditi Elaborat ZNR koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe.

DUŽNOSTI KOORDINATORA 2

 1. Koordinirati primjenu načela zaštite na radu:
 2. Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka,
 3. Izraditi, ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.
 4. Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika.
 5. Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti.
 6. Organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.

MJESTO ODRŽAVANJA

Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita provode se u sjedištu DGIZ-a u Berislavićevoj 6.

VRIJEME ODRŽAVANJA PRIPREMNOG SEMINARA ZA STRUČNI ISPITA ZA KOORDINATORE

Pripremni seminari za polaganje stručnog ispita se održavaju radnim danom  od 17 – 21 h (prvi dan) i 17 – 20 h (drugi dan).

 

ZNR u graditeljstvu je veliko područje i odgovornost svakog pojedinca koji je na bilo koji način vezan uz građevinu u fazi projektiranja ili u fazi gradnje.

NA GRADILIŠTU NA KOJEM SE NE UPRAVLJA DOGAĐAJIMA, VEĆ DOGAĐAJI UPRAVLJAJU GRADILIŠTEM, NIJE MOGUĆE UPRAVLJATI NITI KVALITETOM NITI ROKOVIMA, A TAKVO JE GRAĐENJE NAJSKUPLJE!