IDEMO U BIM:

1. Radionica – Proračun konstrukcija – SCIA Engineer

(predavač: Monika Kukolj, bacc.ing.aedif.)

Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

Prelazak u BIM projektiranje nije više moguće zaobići. Seminar je namjenjen inženjerima građevinarstva koji rade, tek će raditi ili ih zanimaju proračuni konstrukcija. SCIA Engineer je jedan od najzastupljenijih IT alata na tržištu, ne samo u RH, nego diljem EU tržišta. Seminar ne daje uvid, nego praktično znanje nakon kojeg ćete biti spremni započeti svoj proračun u SCIA-i. U jednom danu obradit će se doista sve što je potrebno da od tjedna iza seminara počnete rad ili ga poboljšate, u SCIA Engineer-u.

PRIJAVA NA RADIONICU I VIŠE INFORMACIJA

2. Allplan konstrukterstvo edukacija

Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

Radionica je namijenjena građevinskim inženjerima, konstrukterima i svim BIM entuzijastima koji se žele upoznati pobliže sa softwerom Allplan, te naučiti:

 • Kreiranje projekta
 • Sučelje i naredbe u Allplanu
 • Kreiranje strukture građevine
 • Modeliranje: zidova, stupova, greda, ploča,otvora…
 • Izrada presjeka i kotiranje crteža
 • Priprema crteža za planove oplate
 • Armiranje stupa, grede, ploče, zida (mreže,šipke)
 • Automatsko armiranje
 • Izrada armaturnih nacrta

PRIJAVA NA RADIONICU I VIŠE INFORMACIJA

3. Certificirani seminar – BuildingSMART certifikacija (BIM certifikat) – 27.06.2022. do 30.06.2022.

(predavači: Monika Mlakić, mag.ing.aedif. i Gianmarco Baldini, d.i.a.)

Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

Svim inženjerima koji se bave graditeljstvom. BIM-om se danas služe projektanti, a služit će se sve više i ostali sudionici u ostvarivanju graditeljskih investicija, od izrade koncepta do uključivo održavanja. Ovaj seminar je međunarodno certificiran i priznat. Nakon uspješnog polaganja, jednostavno ćete se snalaziti u korištenju osnovnih pojmova BIM-a u svakodnevnom radu, na koordinacijama, u uredima i na gradilištima. Posebno se preporučuje BIM menagerima i BIM koordinatorima. Potražnja za ovim certifikatom je u porastu u svijetu zbog prepoznatljivosti BuildingSmart-a kao jedine ovlaštene institucije za ovjeravanje kompetencija u BIM-u. Zadnji dan se polaže ispit na engleskom jeziku, a prethodne dane Vas „od nule“ pripremamo za taj trenutak.

PRIJAVA NA RADIONICU I VIŠE INFORMACIJA

4. IDEAStatiCa osnove čelik i beton 

Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

Radionica je namijenjena građevinskim inženjerima, konstrukterima i svim BIM entuzijastima koji se žele pobliže upoznati sa softwerom IDEAStatiCa, te naučiti:

 • Kreiranje projekta u IDEAStatiCa
 • Izrada jednostavnog spoja čelične konstrukcije
 • Izrada jednostavnog spoja betonske konstrukcije
 • Unos opterećenja na spoj
 • Proračun spoja
 • Izrada izvještaja

PRIJAVA NA RADIONICU I VIŠE INFORMACIJA

5. SCIA edukacija proračun betonske kuće i čelične hale

Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

Radionica je namijenjena građevinskim inženjerima, i svim BIM entuzijastima koji se žele upoznati pobliže sa softwerom SCIA, te naučiti kako proračunati čeličnu halu, betonsku kuću i napraviti izvještaje:

 • Kreiranje projekta
 • Sučelje i naredbe u SCIA
 • Crtanje stupova, greda, spregova, ploča
 • Nanošenje opterećenja
 • Statički proračun
 • Izrada izvještaja

PRIJAVA NA RADIONICU I VIŠE INFORMACIJA

6. Radionica – GEO 5 sveobuhvatno rješenje za sve geotehničke zadatke

Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

Radionica je namijenjena građevinskim inženjerima, geotehničarima, i svim BIM entuzijastima koji se žele upoznati pobliže sa softwerom GEO 5 i njegovim modulima, te naučiti:

 • Prikaz sučelja i najčešćih naredbi u svakom modulu
 • Modeliranje i provjera potpornih konstrukcija (konzolni zid, gabion, gravitacijski zid…)
 • Analiza stabilnosti kosine
 • Proračun nosivosti i slijeganja temelja, samaca, trakastih temelja
 • Proračun nosivosti te slijeganja pilota i grupe pilota
 • Proračun pritisaka tla i slijeganja
 • Izrada izvještaja

PRIJAVA NA RADIONICU I VIŠE INFORMACIJA