IDEMO U BIM:

1. Radionica – Proračun konstrukcija – SCIA Engineer

(predavač: Monika Kukolj, bacc.ing.aedif.)

Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

Prelazak u BIM projektiranje nije više moguće zaobići. Seminar je namjenjen inženjerima građevinarstva koji rade, tek će raditi ili ih zanimaju proračuni konstrukcija. SCIA Engineer je jedan od najzastupljenijih IT alata na tržištu, ne samo u RH, nego diljem EU tržišta. Seminar ne daje uvid, nego praktično znanje nakon kojeg ćete biti spremni započeti svoj proračun u SCIA-i. U jednom danu obradit će se doista sve što je potrebno da od tjedna iza seminara počnete rad ili ga poboljšate, u SCIA Engineer-u.

PRIJAVA NA RADIONICU I VIŠE INFORMACIJA  LINK

– na mail dgiz@dgiz.hr

2. Radionica – BIM planovi oplate i armature u Allplanu (predavači: Tibor Maričević, mag.ing.aedif. i Ivan Derežić, bacc.ing.aedif.)

Vrijeme održavanja seminara:

 11.7.2022.

  • 09h-12h – prvi dio

12.7.2022.

  • 09h-12h – drugi dio

Mjesto održavanja seminara: Zagreb, objavit će se naknadno, + online

Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

BIM projektiranje je donijelo sa sobom bržu i točniju izradu nacrta oplate i armature. U ovom dijelu izrade izvedbene dokumentacije, Allpllan može puno napraviti sam, samo se treba poznavati ispravno služenje ovim alatom. Ovih uloženih šest sati u seminar vratit će Vam se u prvom tjednu rada u Allplanu, jer ćete toliko biti brži u izradi planova oplate i armature. Seminar nije teoretski, nego je praktičan. Odmah se uključujete u korištenje.

Prijava na radionicu i više informacija:

Radionica – BIM planovi oplate i armature u Allplanu

– na mail dgiz@dgiz.hr

3. Certificirani seminar – BuildingSMART certifikacija (BIM certifikat) – 27.06.2022. do 30.06.2022. (Monika Mlakić, mag.ing.aedif. i Gianmarco Baldini, d.i.a.)

Vrijeme održavanja seminara:

27.06.2022. – 30.06.2022.

  • 16:30h-19:30h

Mjesto održavanja seminara: DGIZ Zagreb + online

Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

Svim inženjerima koji se bave graditeljstvom. BIM-om se danas služe projektanti, a služit će se sve

više i ostali sudionici u ostvarivanju graditeljskih investicija, od izrade koncepta do uključivo održavanja. Ovaj seminar je međunarodno certificiran i priznat. Nakon uspješnog polaganja, jednostavno ćete se snalaziti u korištenju osnovnih pojmova BIM-a u svakodnevnom radu, na koordinacijama, u uredima i na gradilištima. Posebno se preporučuje BIM menagerima i BIM koordinatorima. Potražnja za ovim certifikatom je u porastu u svijetu zbog prepoznatljivosti BuildingSmart-a kao jedine ovlaštene institucije za ovjeravanje kompetencija u BIM-u. Zadnji dan se polaže ispit na engleskom jeziku, a prethodne dane Vas „od nule“ pripremamo za taj trenutak.

PRIJAVA NA RADIONICU I VIŠE INFORMACIJA  LINK

– na mail dgiz@dgiz.hr