ON LINE Stručni seminar:

„OBNOVA ZGRADA NAKON POTRESA“ – iskustva iz obnove

– u organizaciji Hrvatskog inženjerskog saveza i Društva građevinskih inženjera Zagreb održat će se 17. svibnja 2023. od 13,00 do 16,30 sati.

Cilj seminara je dati odgovore na pitanja vezana uz obnovu zgrada nakon potresa s naglaskom na iskustva iz provedbe te na cjelovitu obnovu zgrada.
Od potresa koji je zadesio Zagreb i okolicu, 22.3.2020. godine i potresa kod Petrinje 28.12.2020. godine, pokrenuto je niz aktivnosti: donesen je Zakon o obnovi, Program mjera, Pravilnici, pa onda izmjene istih. Tijekom provedbe uočeni su određeni problemi koji uključuju različite aspekte: nedostatak stručnjaka-projektanata, nezadovoljavajuća kvaliteta rada, probijanje rokova, nerealne cijene i dr. Doneseni su novi Zakon o obnovi, novi Program mjera, novi Pravilnici, a sve u cilju ubrzanja i poboljšanja provedbe aktivnosti obnove zgrada nakon potresa.
Istaknuti stručnjaci polaznike će upoznati s novim propisima, a posebno će se osvrnuti na uočene probleme kod provedbe aktivnosti obnove zgrada kojima se susreću investitori i ostali sudionici u gradnji: projektanti, izvođači i dr. Polaznici će također imati priliku upoznati se iskustvima iz prakse na projektima i tehničkim rješenjima u kojima je sudjelovala tvrtka BAUMIT d.o.o.
Tijekom provedbe seminara predviđeno je vrijeme za pitanja i odgovore kao i komentare polaznika.

Program webinara:

1 mr. sc. MIHAELA ZAMOLO, dipl. ing. građ. Novo zakonodavstvo 13,15-14,00
2 MARIO TODORIĆ, dipl. ing. građ. Problematika pri obnovi oštećenih zgrada 14,00-14,45
3 Pauza 14,45-15,00
4 Izv. prof. dr. sc. MARIO UROŠ, dipl. ing. građ. Procjena stupnja oštećenja i odabir razine obnove zgrade 15,00-15,45
5 JANKO ŠEMNIČKI, voditelj odjela tehnike, BAUMIT d.o.o. Iskustva u potresnoj obnovi uz BAUMIT / BAUMIT SICURO program 15,45-16,30

Novi propisi na seminaru:
-Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (“Narodne novine” broj 21/23),
-Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (“Narodne novine” broj 28/23),
-Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 28/23),
-Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“ broj 28/23).

Seminar je predviđen da traje 4 školska sata, a polaznici ostvaruju 4 boda sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (“Narodne novine” broj 55/20).

KOTIZACIJA
Naknada za sudjelovanje na on-line seminaru iznosi 45,00 eura po sudioniku i uplaćuje se na IBAN DGIZ-a HR8923600001101419024, poziv na broj 17-05-2023.
Seminar traje 4 sata i vrednuje se sa 3 nastavna sata struke i 1 sat građevno-tehničke regulative. Svaki će polaznik dobiti Uvjerenje o sudjelovanju, a prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje.

Predavanja će se održavati preko aplikacije ZOOM te ćete na svoje e-mail adrese dobiti link za spajanje.

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

3 + 10 =