ON LINE Stručni seminar:

ZNAČAJNA OBNOVA ZGRADE – Analize koje prethode značajnoj obnovi

-u organizaciji Hrvatskog inženjerskog saveza i Društva građevinskih inženjera Zagreb održat će se 1. lipnja 2022. od 16,10 do 19,00 sati

CILJ SEMINARA

Upoznati stručnu javnost o obvezom ispunjavanja određenih uvjeta koje moraju ispuniti zgrade koje se podvrgavaju značajnoj obnovi, tj. kada se provodi obnova ili rekonstrukcija zgrade koja uključuje obnovu više od 25% površine ovojnice zgrade.

U slučaju kada radi o takvoj obnovi, a što je najčešći slučaj ukoliko je cilj postizanje većih energetskih ušteda zgrade, propisana je obveza izrade analize postojećeg stanja zgrade uključivo procjena investicije po pitanju zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštite od požara i rizika povezanih s djelovanjem potresa.

SADRŽAJ SEMINARA

Sadržaj seminara je prikaz pojedinih dijelova propisa vezano na ispunjavanje uvjeta na zgrade u odnosu na zdrave klimatske uvjete, zaštitu od požara te mehaničku otpornost i stabilnost pri djelovanju potresa kao i primjeri izrade analiza s tim u vezi koje izrađuju projektanti prema nadležnosti struke, a njihov sažetak se prikazuje u glavnom projektu.

Osnov za izradu ovih analiza nalazi se u Direktivi (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada gdje se navodi da, u slučaju kada se zgrade podvrgavaju značajnoj obnovi, države članice potiču visokoučinkovite alternativne sustave, u mjeri u kojoj je to tehnički, funkcionalno i gospodarski izvedivo te uzimaju u obzir pitanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštite od požara i rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnosti, a energetske potrebe za grijanje prostora, hlađenje prostora, grijanje vode za kućanstva, ventilaciju, ugrađenu rasvjetu i druge tehničke sustave zgrade izračunavaju se kako bi se optimizirali zahtjevi u pogledu zdravlja, kvalitete zraka u unutarnjem prostoru i udobnosti koje države članice određuju na nacionalnoj i regionalnoj razini.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen  poglavito projektantima relevantnih struka, koji će te analize izrađivati ali i vlasnicima i investitorima zgrada, predstavnicima stanara, upraviteljima zgrada i svima drugima koje ova tematika zanima.

Polaznici će moći postavljati pitanja tijekom seminara.

PROGRAM

UVODNO   16,00-16,10
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA ZGRADE S PRIJEDLOGOM MJERA U DIJELU – ZDRAVI UNUTARNJI KLIMATSKI UVJETI Dr. sc. ZORAN VERŠIĆ, izvanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 16,10-16,50
PROCJENA POSTOJEĆE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOST ZGRADE I POTREBNIH INTERVENCIJA ZA UNAPREĐENJE Dr. sc. JOSIP GALIĆ, izvanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 16,50-17,30
  PAUZA 17,30-17,40
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA ZGRADA U DIJELU SIGURNOSTI OD POŽARA

MILAN CAREVIĆ, dipl.ing.arh.

INSPEKTING d.o.o.

17,40-18,20

UČINKOVITA UGRADNJA STOLARIJE PREMA RAL SMJERNICAMA

 

SUSTAV SPREZANJA DRVO-BETONSKIH MEĐUKATNIH PLOČA VIJCIMA ZA DRVO WÜRTH ASSY VG

WÜRTH – HRVATSKA d.o.o.

18,20-18,50
  DISKUSIJA 18,50-19,00

  KOTIZACIJA

  Naknada za sudjelovanje na on-line seminaru iznosi 300,00 kuna + PDV po sudioniku i uplaćuje se na IBAN DGIZ-a HR8923600001101419024, poziv na broj 01-06-2022

  Seminar traje 4 sata i vrednovan je sa 3 nastavna sata iz građevno-tehničke regulative i 1 sat struke. Svaki će polaznik dobiti Uvjerenje o sudjelovanju, a prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje.

  Prijave:

  – niže dolje

  ili

  – na mail dgiz@dgiz.hr

  PRIJAVA NA SEMINAR

  STRUKA:

  ČLAN DGIZ-a:

  POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

  POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

  PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

  7 + 1 =