ON LINE Stručni seminar:

“OBNOVA ZGRADA NAKON POTRESA”

– održat će se 26. i 27. svibnja 2021. godine, od 16,00h do 19,00h

 

Cilj seminara je dati odgovore na pitanja vezana uz obnovu zgrada nakon potresa:

– kako obnoviti zgrade oštećene nakon potresa,

– koji su načini obnavljanja zgrada,

– koje su razine obnove konstrukcije zgrada,

– koji su tehnički elementi projektne dokumentacije obnove zgrade,

– što je seizmički certifikat zgrade,

– koji su sudionici u obnovi,

– što sa zgradom koja je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili koja se nalazi u povijesnoj urbanoj cjelini i sl.

Obradit će se teme poput održavanja i obnove zgrada, međuvlasničkih odnosa u upravljanju/održavanju zgradama, nadzoru nad sigurnošću oštećenih zgrada od potresa, odabira materijala za obnovu, upravljanja građevinskim otpadom i dr., a polaznici će imati priliku i da se upoznaju s rješenjima za sanaciju oštećenja nakon potresa renomiranih tvrtki na domaćem tržištu.

Seminar je poglavito namijenjen projektantima, izvođačima, nadzornim inženjerima, vlasnicima i predstavnicima stanara, upraviteljima zgrada, ali i svima drugima koje ovo područje zanima.

Istaknuti stručnjaci su predavači na seminaru, te će dati prikaz zakonskih odredbi koje se odnose na Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko- zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije (“Narodne novine” broj 102/2010/21), Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 17/2021) te pregled odredbi drugih propisa povezanih uz ovu problematiku.

Polaznici će dobiti potvrdu o sudjelovanju, a imati će mogućnosti postavljanja pitanja tijekom seminara. Kako bi što bolje ispunili očekivanja i potrebe polaznika, pozivaju se svi zainteresirani da ukoliko imaju određena pitanja vezana uz predmetnu problematiku ista dostave organizatoru putem elektronske pošte (dgiz@dgiz.hr), a odgovore na ista će dobiti tijekom seminara (webinara).

Predavači su:

– Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ., predsjednik HIS-a i DGIZ-a
– Izv. prof. dr. sc. Josip Atalić,  Građevinski fakultet
– Prof. dr. sc. Tomislav Kišiček, Građevinski fakultet
– mr. sc. Mihaela Zamolo, dipl. ing. građ.
– Izv. prof. dr. sc. Mario Uroš, dipl. ing. građ.
– Doc. dr. sc. Marta Šavor, dipl. ing. građ.
– Josip Bienenfeld, dipl. iur.
– Mirna Sabljak, dipl. ing. arh., Ministarstvo kulture i medija
– dr. sc. Ivana Miletić Čakširan, pročelnica, Konzervatorski odjel u Sisku, Ministarstvo kulture i medija
– Marko Iveković, mag. ing. aedif., Mapei Croatia d.o.o.
– Dr. Agostino Goretti

Kotizacija:  500,00 kuna +PDV.

Seminar traje 7 sati, od čega su 3 sata iz regulative, a svaki će polaznik dobiti Uvjerenje o sudjelovanju, a prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje.

Na prvom danu seminara, 26.5.2021. istaknuti stručnjaci upoznat će polaznike s izabranim temama važećih propisa koji se odnose na gradnju, održavanje te obnovu nakon potresa. Polaznici će se upoznati i s postupcima pojačanja zidanih konstrukcija kao i primjerima sanacije iz prakse koje provodi tvrtka Mapei.

Drugog dana seminara, 27.5.2021. istaknutim domaćim stručnjacima koji će prezentirati zakonodavni okvir zaštite i očuvanja kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, dat će primjere problema i rješenja iz prakse te ukazati na nužnost podizanja znanja u procesu obnove,  pridružit će se i gospodin dr. Agostino Goretti, domaćoj stručnoj javnosti poznat i kao voditelj projekta MATILDA tijekom kojeg su stručnjaci iz Hrvatske obučeni za procjene oštećenja zgrada nakon potresa. Iskustva iz ovog projekta, zajedno s modelom zasnovanim na talijanskim iskustvima, bila su od presudnog značaja za postavljanje sustava nakon potresne procjenjivosti zgrada u Zagrebu 2020. Predavanje gospodina Gorettija bit će na engleskom jeziku.

PROGRAM:

Srijeda 26.05.:

1 ZDRAVKO JURČEC, dipl. ing. građ. UVODNO 16,00-16,15
2 JOSIP BIENENFELD, dipl. iur. Pravne osnove održavanja i obnove zgrada nakon potresa prema važećim propisima 16,15-16,45
3 mr. sc. MIHAELA ZAMOLO Obnova, dokumentacija, posebnosti obnove Zagreba i SMŽ 16,45-17,20
Stanka 17,20-17,30
4 dr. sc. TOMISLAV KIŠIČEK Pojačanje zidanih konstrukcija postupci i proračuni 17,30-18,00
5 dr. sc. MARIO UROŠ Tipična oštećenja zgrada u potresu i naučene lekcije 18,00-18,30
6 MARKO IVEKOVIĆ, mag. ing. aedif. Sanacija od potresa – primjeri iz prakse 18,30-19,00

Četvrtak 27.05.:

1 dr. sc. JOSIP ATALIĆ UVODNO 16,00-16,10
2 dr. Agostino Goretti

Historical Buildings classified into EC8 Importance class III or IV. Compromise between use, historical value and seismic safety of the users. A case study “

Predavanje na engleskom jeziku

16,10-17,30
  Stanka   17,30-17,40
3

MIRNA SABLJAK, dipl. ing. arh.

 

 

dr. sc. IVANA MILETIĆ ČAKŠIRAN

Zaštita i očuvanje kulturne baštine u RH, organizacija i zakonodavstvo

 

Kulturna baština Sisačko-moslavačke županije  nakon potresa: postupanja, planovi i problemi“

17,40-18,20
4

dr. sc. JOSIP ATALIĆ

dr. sc. Mario Uroš

dr. sc. Marta Šavor Novak

Podizanje razine znanja kao ključni element obnove 18,20-18,50

Prijave:

– niže dolje

ili

– na mail dgiz@dgiz.hr

Rok za dostavu pitanja za seminar: 10.5.2021.

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

9 + 13 =