ON LINE Stručni seminar:

“OBNOVA ZGRADA NAKON POTRESA”

– održat će se 07. srpnja 2021. godine od 15.30h do 19.30h

Cilj seminara je dati odgovore na pitanja vezana uz obnovu zgrada nakon potresa:

– kako obnoviti zgrade oštećene nakon potresa,

– koji su načini obnavljanja zgrada,

– koje su razine obnove konstrukcije zgrada,

– koji su tehnički elementi projektne dokumentacije obnove zgrade,

– što je seizmički certifikat zgrade,

– koji su sudionici u obnovi,

– što sa zgradom koja je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili koja se nalazi u povijesnoj urbanoj cjelini, te

– kako provesti sanaciju tla i temelja.

Istaknuti stručnjaci, predavači na seminaru, dat će prikaz zakonskih odredbi koje se odnose na odabrane dijelove važećih propisa: Zakona o gradnji i podzakonskih akata o održavanju, Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko- zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije i podzakonskim aktima te pregled propisa vezanih za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Polaznici će imati priliku upoznati se i s temama vezanim uz nadzor nad sigurnošću oštećenih zgrada od potresa, odabirom materijala za obnovu, upravljanjem građevinskim otpadom, tipičnim oštećenjima zgrada od potres i dr., te s rješenjima za sanaciju oštećenja nakon potresa renomiranih tvrtki na domaćem tržištu.

Seminar je poglavito namijenjen projektantima, izvođačima, nadzornim inženjerima, vlasnicima i predstavnicima stanara, upraviteljima zgrada, ali i svima drugima koje ovo područje zanima.

Polaznici će moći postavljati pitanja tijekom seminara. Kako bi što bolje ispunili očekivanja i potrebe polaznika, pozivaju se svi zainteresirani da ukoliko imaju određena pitanja vezana uz predmetnu problematiku ista dostave organizatoru putem elektronske pošte (dgiz@dgiz.hr), a odgovore na ista dobit će tijekom seminara (webinara).

 Predavači su:

  • Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ., predsjednik Hrvatskog inženjerskog saveza i Društva građevinskih inženjera Zagreb,
  • Mr. sc. Mihaela Zamolo, dipl. ing. građ., Zamolo M d.o.o.,
  • Izv. prof. dr. sc. Josip Atalić, dipl. ing. građ., Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet,
  • Izv. prof. dr. sc. Mario Uroš, dipl. ing. građ., Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet,
  • Dr. sc. Igor Sokolić, dipl. ing. građ., Geotehnički studio d.o.o., predsjednik Hrvatskog geotehničkog društva,
  • Eda Fett, mag.ing.aedif., predstavnica tvrtke Uretek d.o.o.,
  • Tomislav Gregurić, mag.ing.min., predstavnik tvrtke Uretek d.o.o.

PROGRAM WEBINARA:

Srijeda, 07.07.2021.

Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ Uvodno izlaganje 15,30-15,45
Mr. sc. Mihaela Zamolo. dipl. ing. građ. Obnova, dokumentacija, posebnosti obnove Zagreba i SMŽ 15,45-16,30
Izv. dr. sc. Josip Atalić, dipl.ing.građ. Brzi pregled-nalaz-seizmički certifikat 16,30-17,10
Stanka 17,10-17,20
Izv. dr. sc. Mario Uroš dipl.ing.građ. Tipična oštećenja zgrada u potresu i naučene lekcije 17,20-18,00
Dr.sc. Igor Sokolić, dipl.ing.građ. Uloga geotehnike u potresnom inženjerstvu 18,00-18,45

Eda Fett, mag. ing. aedif.

Tomislav Gregurić, mag. ing. min.

Protupotresna sanacija građevina ojačavanjem temeljnog tla 18,45-19,15
Diskusija i pitanja 19,15-19,30

 

Rok za dostavu pitanja za seminar je 5.7.2021.

Predavanja će se održavati preko aplikacije ZOOM te ćete na svoje e-mail adrese dobiti link za spajanje.

Seminar traje 5 sati, od čega su 2 sata iz regulative, a svaki će polaznik dobiti Uvjerenje o sudjelovanju, a prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje.

Kotizacija iznosi: 500 kn + PDV = 625,00 kn i uplaćuje se na IBAN: HR8923600001101419024, Model: 00, poziv na broj: 07-07-2021

Prijave:

– niže dolje

ili

– na mail dgiz@dgiz.hr

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

5 + 7 =