STRUČNI SEMINARI

CJELOŽIVOTNO USAVRŠAVANJE

Dana 22.03. 2018. godine održan je stručni seminar Željeznička infrastruktura.

Društvo građevinskih inženjera Zagreb je 22. ožujka u prostorijama Društva, Berislavićeva 6, organiziralo stručni seminar “ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA-INVESTICIJE I ODRŽAVANJE”. Okupilo se tridesetak polaznika koji su imali priliku saznati o sadašnjim i budućim investicijama u željeznice u Hrvatskoj, kao i o sanacijama pruga.