Stručno usavršavanje za osobe koje provode energetski pregled zgrada

 

Program usavršavanja utvrđuje se u trajanju od 8 sati iz pregleda nove zakonodavne-tehničke regulativi na području energetske učinkovitosti, toplinske zaštite i iz  tehnološkog  napretka iz tog  području.

Datum održavanja seminara: 28.01.2019. godine

Usavršavanje se vrednuje sa 8 bodova iz  građevno-tehničke regulative

 Seminar će se održati u prostorijama DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6 s početkom u 11 sati.

 

Prijave i informacije: DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6, I kat – soba 24, tel: 01 4872- 498,    faks: 01 4872 516                  

e-mail: dgiz@dgiz.hr; www.dgiz.hr

 

KOTIZACIJA IZNOSI: 1.000,00 + PDV=   1.250,00 kn

– za članove DGIZ-a               800,00 + PDV=   1.000,00 kn

i uključuje sudjelovanje na predavanju, materijale s predavanja te osvježenje

Kotizacija se uplaćuje na IBAN račun DGIZ-a, HR8923600001101419024, poziv na broj 28-01-2019

 

RASPORED PREDAVANJA

 

ponedjeljak, 28. siječnja 2019.

 

11,00 –  11,45  – Novosti u zakonodavstvu 

Izmjene Pravilnika o energetskom pregledu zgrada i energetskom certificiranju

–      Pitanja, komentari  i  diskusija

–     Docent Mateo Biluš, dipl. ing. arh

 

11,45– 13,15  – IEC – INFORMACIJSKI  SUSTAV ENERGETSKIH

 CERTIFIKATA 

Predstavljanje o novim zahtjevima unosa i generiranja certifikata preko unosa u IEC

– Pitanja, iskustva  i diskusija

  • Željka Hrs Borković, dipl. ing. arh

 

13,15 – 13,30 – PAUZA- za kavu

 

13,30– 14,15 Gotovo nulte energetske kuće

Prikaz optimalnih rješenja niskoenergetskih zgrada, gotovo nulte enetgetske zgrade.

–     Željka Hrs Borković, dipl. ing. arh.

14,15- 15,00  – Iskustva u provedbi energetskih certifikata   

Kontrola energetskih certifikata prema Pravilniku o kontroli energetskih certifikata i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12; 79/13) Kontrola certifikata od E do A+ energetskih razreda, 36 % certifikata ocjenjeno je nezadovoljavajućim. Kriteri za negativnu ocjenu bili su pogrešno definiranje ulaznih podataka, pogreške u proračunu

–     Dubravka Šikić-Davidović, dipl. ing. građ.

 

15,00 – 15,45 – PAUZA 

 

15,45– 18,00 – Energetski certifikat zgrade nZEB zgrade mješovite namjene izgrađen softverom KI Expert Plus

Na konkretnom primjeru zgrade prikazuje se tijek proračuna zgrade do razine potrebne korisne energije za grijanje -QHnd (kWh/m2, isporučene energije Edel (kWh/m2) te primarne energije Eprim (kWh/m2)i to na primjeru zgrade mješovite namjene (pretežno stambene). 

Posebni prikaz i odnos Propisa i Pravilnika, odnosno potreba za međusobnim usklađivanjem, te osvrt na aktuelnu Metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrada i utjecaj na rezultate proračuna.

–     Silvio Novak, dipl. ing. građ.

 

  • Pitanja, iskustva i  diskusija

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

4 + 4 =