STRUČNI SEMINARI

Stručni seminari

UVOD DGIZ već više od 55 godina održava stručne seminare radi stalnog dopunskog usavršavanja građevinskih stručnjaka, od 1. listopada 2005. i prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavaju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. MJESTO ODRŽAVANJA Seminari se održavanju u prostorijama Društva građevinskih inženjera Zagreb, Berislavićeva 6 u Zagrebu. PRIJAVE Prijave se primaju e-mailom na dgiz@zg.t-com.hr ili online putem naše web stranice www.dgiz.hr ili putem telefaksa broj 01/4872-498. KOTIZACIJA Kotizacija je obvezna za svakog polaznika, a uplatu treba izvršiti najkasnije 3 (tri) dana prije početka seminara na žiro račun DGIZ: 2360000-1101419024 OIB: 08954544114 s pozivom na broj datuma održavanja seminara. Polaznik seminara dužan je na seminar donijeti potvrdu o uplati kotizacije. Prijavljenim kandidatima ne šaljemo pozive. RASPORED SEMINARA

R.br. Naziv seminara Nositelj teme Vrijeme održavanja GTR Ostalo
1 Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita Ivan Kovačić 5.-6.2.2018. 5 15
2 Stručno usavršavanje za osobe koje provode energetske preglede zgrada Ljerka Horvat 5.2.2018. 8
3 Izobrazba za Modul 2 Ljerka Horvat 28.2.-3.3.2018. 40
4 Izobrazba za Modul 1 Ljerka Horvat 21.-24.3.2018. 40
5 Stručno usavršavanje za osobe koje provode energetske preglede zgrada Ljerka Horvat 5.3.2018. 8
6 Novi zakon o komunalnom gospodarstvu Željko Uhlir 13.3.2018. 8
7 Zaštita na radu u graditeljstvu Dražen Leš 26.-27.2.2018. 9
8 Vodoopskrba i odvodnja 19.-20.3.2018. 16
9 Aktualna zakonodavna i stručna regulativa u graditeljstvu (pripremni seminar za polaganje stručnog ispita po programu MGIPU-a) Ivan Kovačić 26.-27.3.2018. 5 15
10 Stručno usavršavanje za osobe koje provode energetske preglede zgrada Ljerka Horvat 9.4.2018. 8
11 Izobrazba za revizore cestovne sigurnosti Ljerka Horvat 17.-21.4.2018.
12 Građevni proizvodi Mihaela Zamolo 10.4.2018. 8
13 Željeznička infrastruktura Damir Ćavar 22.3.2018. 10
14 Izobrazba za Modul 1 Ljerka Horvat 18.-21.4.2018. 40
15 Zaštita na radu u graditeljstvu Dražen Leš 23.-24.4.2018. 9
16 Hidroizolacije Jurica Šimunjak 27.4.2018. 8
17 Aktualna zakonodavna i stručna regulativa u graditeljstvu (pripremni seminar za polaganje stručnog ispita po programu MGIPU-a) Ivan Kovačić 14.-15.5.2018. 5 15
18 Izobrazba za Modul 1 Ljerka Horvat 23.-26.5.2018. 40
19 Izobrazba za Modul 2 Ljerka Horvat 6.-9.6.2018. 40
20 Stručno usavršavanje za osobe koje provode energetske preglede zgrada Ljerka Horvat 28.5.2018. 8
21 Zaštita na radu u graditeljstvu Dražen Leš 4.-5.6.2018. 9
22 Izobrazba za Modul 1 Ljerka Horvat 13.-16.6.2018. 40
23 Aktualna zakonodavna i stručna regulativa u graditeljstvu (pripremni seminar za polaganje stručnog ispita po programu MGIPU-a) Ivan Kovačić 17.-18.9.2018. 5 15
24 Izobrazba za Modul 1 Ljerka Horvat 19.-22.9.2018. 40
25 Izobrazba za revizore cestovne sigurnosti Ljerka Horvat 25.-29.9.2018.
26 Izobrazba za Modul 2 Ljerka Horvat 3.-6.10.2018. 40
27 Stručno usavršavanje za osobe koje provode energetske preglede zgrada Ljerka Horvat 1.10.2018. 8
28 Zaštita na radu u graditeljstvu Dražen Leš 1.-2.10.2018. 9
29 Izobrazba za Modul 1 Ljerka Horvat 17.-20.10.2018. 40
30 Aktualna zakonodavna i stručna regulativa u graditeljstvu (pripremni seminar za polaganje stručnog ispita po programu MGIPU-a) Ivan Kovačić 12.-13.11.2018. 5 15
31 Izobrazba za Modul 1 Ljerka Horvat 14.-17.11.2018. 40
32 Izobrazba za Modul 2 Ljerka Horvat 28.11.-1.12.2018. 40
33 Stručno usavršavanje za osobe koje provode energetske preglede zgrada Ljerka Horvat 3.12.2018. 8

GODIŠNJI STRUČNI SKUP – GRAĐEVNO-TEHNIČKA REGULATIVA

1 Aktualna građevno tehnička regulativa Nada Marđetko Škoro Travanj 2018. 12 8
2 Nova građevno tehnička regulativa Nada Marđetko Škoro Listopad 2018. 12 8

Voditeljica Stručnog odbora DGI Zagreb: Mr. sc. Nada Marđetko Škoro, dipl. ing. građ.