STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA REVIZORE CESTOVNE SIGURNOSTI

 

MJESTO ODRŽAVANJA:

DGIZ Berislavićeva 6., Zagreb

TERMIN ODRŽAVANJA

17.-21.4.2018.

 

OPĆE NAPOMENE:

Nositelj programa zadržava pravo odgode termina održavanja zbog malog broja prijavljenih polaznika – u slučaju prijave manje od 5 polaznika.

Maksimalni broj polaznika je 20. Ukoliko se prijavi više od 20 kandidata prednost imaju oni koji su prije izvršili uplatu kotizacije.

Program osposobljavanja i programa usavršavanja osoba za revizore cestovne sigurnosti planira se najmanje jednom godišnje.
Program osposobljavanja u trajanju od 5 dana održat će se 17.-21.04.2018.
Program usavršavanja za 2018. godinu nije u planu.
Po potrebi DGIZ je u mogućnosti organizirati i dodatne termine za održavanje izobrazbe.

IMENA PREDAVAČA

  • sc. Mirjana Mašala-Buhin, dipl. ing. građ.
  • sc. Stjepan Kralj, dipl. ing. građ.
  • sc. Slobodan Kljajić, dipl. ing. prom.
  • sc. Slaviša Rajič, dipl.ing. građ
  • Neven Kovačević, dipl.ing. građ.
  • Igor Bukvić, dipl.ing.građ.

TERMIN ODRŽAVANJA PISMENOG ISPITA:

30 dana po završetku predavanja.

TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA SEMINAR

Kotizacija iznosi 15.000,00 kn + PDV, a za članove DGIZ-a 10.500,00 kn + PDV, i uključuje prisustvovanje predavanjima iz teorijskog i praktičnog dijela u trajanju od 36 sati sukladno programu odobrenom od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, materijali za predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, te osvježenja u pauzi.

Cijena uz sve navedeno uključuje i polaganje ispita. 

Polaznici koji žele pohađati samo predavanja bez polaganja ispita, odnosno oni polaznici koji nisu zainteresirani ili ne zadovoljavaju uvjete za ishođenja suglasnosti za revizora cestovne sigurnosti, ostvaruju pravo na nižu kotizaciju u  iznosu 7.500,00 kn + PDV.

Polaznici koji žele pohađati samo predavanja bez polaganja ispita, odnosno oni polaznici koji nisu zainteresirani ili ne zadovoljavaju uvjete za ishođenja suglasnosti za revizora cestovne sigurnosti, ostvaruju pravo na nižu kotizaciju u  iznosu 7.500,00 kn + PDV.

 

Polaznici, uz prijavu na izobrazbu, trebaju dostaviti diplomu, dokaz o najmanje 10 godina radnog iskustva u struci stečeno nakon završenog odgovarajućeg studija te dokaz o referentnim radovima na području projektiranja u prometu, revidiranja ili recenziranja prometnih projekata ili izrade prometno sigurnosnih analiza, odnosno analiza nesreća na cestama za najmanje deset projekata ili studija (dokazi se prilažu u obliku potvrde poslodavca ili naručitelja projekta).

Izobrazba traje 36 nastavnih sati, što je istovrijedno 36 bodova, te će svi polaznici izobrazbe dobiti i potvrdu o stručnom usavršavanju.

Kotizacija se uplaćuje na račun DGIZ-a, OIB: 08954544114, IBAN: HR8923600001101419024, poziv na broj 05042018.

PRIJAVA

Prijaviti se možete ovdje, ili možete popunjenu prijavnicu poslati na: 

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB,

Berislavićeva 6, Zagreb

Tel: 01/4872-498, fax: 01/4872-516 ili mail: dgiz@zg.t-com.hr.

PRIJAVA NA SEMINAR

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

12 + 6 =