Stručno usavršavanje za osobe koje provode energetski pregled zgrada :

 

PROGRAM USAVRŠAVANJA

DODATNO USAVRŠAVANJE

Dodatno osposobljavanje je obvezno za zadržavanje statusa ovlaštenog revizora. Usavršavanje traje 18 sati, a sadrži teorijski i praktični dio. Teorijski dio traje 6, a praktični 12 sati.

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

Seminar će se održati 13. ožujka 2018. u dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, od 8:30 – 16:45 sati.

Seminar traje 9 nastavnih sati, što je istovrijedno 9 bodova, te će svi polaznici seminara dobiti i potvrdu o stručnom usavršavanju.

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA:

TEORIJSKI DIO 1. DAN    
Tema Predavač Broj sati
Novosti na području revizije u zemlji i inozemstvu
Novosti i spoznaje u području sigurnosti prometa u razdoblju od posljednjeg osposobljavanja ili usavršavanja
Novosti u području revizije u razdoblju od posljednjeg osposobljavanja ili usavršavanja
mr.sc. Mašala-Buhin, dipl.ing,građ. 2
Novosti u području zakonodavstva, propisa i tehničkih specifikacija
Novi zakoni i propisi i tehničke specifikacije iz područja prometa koje su stupile na snagu u razdoblju od posljednjeg osposobljavanja ili usavršavanja
Zakoni i propisi i tehničke specifikacije iz područja prometa koje su u izradi ili pripremi
Neven Kovačević, dipl.ing.građ. 2
Važeće norme, specifikacije i smjernice
Pregled svih trenutno važećih normi, specifikacija i smjernica iz područja sigurnosti prometa u Republici Hrvatskoj
Pregled normi, specifikacija, smjernica i sličnih dokumenata u zemljama Europske unije
mr.sc. Slobodan Kljajić, dipl.ing.prom.
Igor Bukvić, dipl,ing,građ.
2
PRAKTIČNI DIO 2. DAN
Tema Predavač Broj sati
Novosti na području revizije u zemlji i inozemstvu
Novosti i spoznaje u području sigurnosti prometa u razdoblju od posljednjeg osposobljavanja ili usavršavanja
Novosti u području revizije u razdoblju od posljednjeg osposobljavanja ili usavršavanja
mr.sc. Mirjana Mašala Buhin, dipl.ing,građ.
mr.sc. Stjepan Kralj, dipl.ing.građ
mr.sc. Slobodan Kljajić,dipl.ing.prom.
3
Novosti u području zakonodavstva, propisa i tehničkih specifikacija
Novi zakoni i propisi i tehničke specifikacije iz područja prometa koje su stupile na snagu u razdoblju od posljednjeg osposobljavanja ili usavršavanja
Zakoni i propisi i tehničke specifikacije iz područja prometa koje su u izradi ili pripremi
mr.sc. Mirjana Mašala Buhin,dipl.ing,građ.
mr.sc. Stjepan Kralj, dipl.ing.građ
Neven Kovačević ,dipl.ing.građ.
mr. sc. Slaviša Rajič, dipl.ing.građ.
3
PRAKTIČNI DIO 3. DAN
Tema Predavač Broj sati
Grupna radionica
Izrada RSIA izvješća
Izrada RSA izvješća
Izrada sigurnosnog ocjenjivanja opasne dionice (NSM)
mr.sc. Mašala-Buhin, dipl.ing,građ.
mr.sc. Stjepan Kralj, dipl.ing.građ
mr.sc. Slobodan Kljajić, dipl.ing.prom
6

KOTIZACIJA

 Kotizacija za seminar iznosi 900,00 kuna + PDV i uključuje prisustvovanje predavanjima, materijale, kavu i ručak.

Posebna pogodnost za članove Hrvatskog saveza građevinskih inženjera:

 Iznos kotizacije za članove Hrvatskog saveza građevinskih inženjera iznosi 800,00 kn + PDV.

Kotizacija se uplaćuje na račun DGIZ-a, OIB: 08954544114, IBAN: HR8923600001101419024, poziv na broj 05042018.

PRIJAVA

Prijaviti se možete ovdje, ili možete popunjenu prijavnicu poslati na:

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB,

Berislavićeva 6, Zagreb

Tel: 01/4872-498, fax: 01/4872-516 ili mail: dgiz@zg.t-com.hr.

 

 

PRIJAVA NA SEMINAR

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

14 + 12 =