Izobrazba osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada – Modul 2

 

MJESTO ODRŽAVANJA:
DGIZ Berislavićeva 6., Zagreb

TERMIN ODRŽAVANJA:

u pripremi

TKO SU POLAZNICI OBUKE:

Polaznici mogu biti sve zainteresirane fizičke osobe u svrhu stjecanja i proširenja znanja iz ovog područja a posebno osobe arhitektonske, građevinske, strojarske i elektrotehničke struke.

Pravo na polaganje ispita i ishođenja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja imaju polaznici koji ispunjavaju uvjete propisane člankom 7. stavka 2 alineja 1. i 2. Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (“Narodne novine” broj 81/12, 64/13)

PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE:

Za način povođenja programa izobrazbe, uvjeti i način održavanja obuke, provjere znanja osoba koje prolaze program osposobljavanja i usavršavanje, Društvo građevinskih inženjera Zagreb, propisalo je Pravila.

 OPĆE NAPOMENE
Maksimalni broj polaznika je 40. Ukoliko se prijavi više od 40 kandidata prednost imaju oni koji su prije izvršili uplatu kotizacije. Ukoliko se prijavi manje od 20 polaznika seminar se može održati uz povećanje troškova kotizacije, ovisno o broju kandidata.

TERMIN ODRŽAVANJA PISMENOG ISPITA:
15 dana po završetku predavanja.

BODOVANJE:
Svi polaznici ostvaruju pravo na Potvrdu o sudjelovanju stručnom seminaru – stručnom skupu u trajanju od 40 nastavnih sati (istovjetno 40 bodova) iz tehničke regulative.

PODACI ZA UPLATU KOTIZACIJE:

UPLATA: DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6, Zagreb, IBAN: HR89 236 0000 110 141 9024, OIB: 08954544114, poziv na broj: 18-04-2018.

Kotizacija iznosi 4.000,00 kuna + PDV, a za članove DGIZ-a 3.600,00 kuna + PDV, te uključuje prisustvovanje predavanjima, materijale s predavanja, program za proračun, ispitna pitanja, knjigu s propisima iz tehničke regulative i osvježenja u pauzi.
Cijena uz sve navedeno uključuje i polaganje ispita.
Cijena kotizacije bazirana je na 15 polaznika, a DGIZ zadržava pravo na promjenu cijene.

PRIJAVNICA ZA MODUL 2

MODUL 2

8 + 9 =