Izobrazba osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada

Modul 1

 

MJESTO ODRŽAVANJA
DGIZ Berislavićeva 6., Zagreb

TERMIN ODRŽAVANJA:

11.-14.4.2018.

IMENA PREDAVAČA:

  • prof. dr. sc. Jasenka Bertol-Vrček, dip.ing.arh.
  • dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh.
  • docent Mateo Biluš, dipl.ing.arh.
  • prof. dr.sc. Petar Donjerković, dipl.ing.str
  • prof. dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.str.
  • mr.sc. Ivan Cetinić, dipl.ing.str.
  • dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.str.
  • mr.sc. Željko Štromar, dipl.ing.građ.
  • mr.sc. Vladimir Šimetin, dipl.ing.građ.
  • Davor Perić, dipl.ing.el.
  • Silvio Novak, dipl.ing.građ.
  • Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh.
  • Toni Borković, dipl.ing.arh.

 TERMIN ODRŽAVANJA PISMENOG ISPITA:

15 dana po završetku predavanja.

 OPĆE NAPOMENE
Maksimalni broj polaznika je 40. Ukoliko se prijavi više od 40 kandidata prednost imaju oni koji su prije izvršili uplatu kotizacije. Ukoliko se prijavi manje od 20 polaznika seminar se može održati uz povećanje troškova kotizacije , ovisno o broju kandidata.

Tko su polaznici obuke:

Polaznici mogu biti sve zainteresirane fizičke osobe u svrhu stjecanja i proširenja znanja iz ovog područja a posebno osobe arhitektonske, građevinske strojarske i elektrotehničke struke

Pravo na polaganje ispita i ishođenja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja imaju polaznici koji ispunjavaju uvjete propisane člankom 7. stavka 2 alineja 1. i 2. Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (“Narodne novine” broj 81/12 / link2  

Provođenje programa izobrazbe:

Za način povođenja programa izobrazbe, uvjete i način održavanja obuke, provjeru znanja osoba koje prolaze program osposobljavanja i usavršavanja, Društvo građevinskih inženjera Zagreb propisalo je Pravila.

 TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA SEMINAR

Kotizacija iznosi 4.000,00 kuna + PDV, a za članove DGIZ-a 3.600,00 kuna + PDV i uključuje prisustvovanje predavanjima, materijale s predavanja, program za proračun, ispitna pitanja, knjigu s propisima iz tehničke regulative i osvježenja u pauzi.

Cijena uz sve navedeno uključuje i polaganje ispita.

DGIZ zadržava pravo na promjenu cijene kotizacije kod broja polaznika manjeg od 20.

Izobrazba traje 40 nastavnih sati, što je istovrijedno 40 bodova, te će svi polaznici izobrazbe dobiti i potvrdu o stručnom usavršavanju.

Kotizacija se uplaćuje na račun DGIZ-a, OIB: 08954544114, IBAN: HR8923600001101419024, poziv na broj 05042018.

Kotizacija se uplaćuje na račun DGIZ-a, OIB: 08954544114, IBAN: HR8923600001101419024, poziv na broj 05042018.

PRIJAVA

Prijaviti se možete ovdje, ili možete popunjenu prijavnicu poslati na:

 DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB,

Berislavićeva 6, Zagreb

Tel: 01/4872-498, fax: 01/4872-516 ili mail: dgiz@zg.t-com.hr.

 

PRIJAVA NA SEMINAR

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

11 + 11 =